วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เล่าไว้เมื่อคราวไปรัสเซีย (รัสเซีย-ท่องแดนหมีขาว 10)


Hermitage และ Hermitage ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า กับหนทางที่ยาวไกล  

เมื่อเดินเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์แล้ว Lena เธอได้ถือแผ่นพับขนาดใหญ่จากแผนกศูนย์ข้อมูลก่อนทางเข้าพิพิธภัณฑ์และส่งให้ก่อนหน้านั้นสักครู จึงได้ใช้ผังนั้นเป็นฐานข้อมูลในการชม The State Hermitage Museums

เดินชมไปด้วย ก็ดูแผนผับไปด้วยเหมือน จินตนาการเล่น ๆ คิดว่าตัวเองจะเหมือน Harrison Ford นักผจญภัยแสดงหาสมบัติใน Indiana Jones เสียก็คงไม่ผิด ประมาณว่าไล่ตามห้อง  นับเลขห้อง ผลัดกันชี้ อะไรอยู่ตรงไหน ได้บรรยากาศของการผจญภัยตามล่าหา “ขุมทรัพย์” ในเฮอมิเทจแห่งนี้

จากแผนพับที่ถือมือสรุปได้ว่าผังจัดแสดง ของทางพิพิธภัณฑ์ตามแผนที่ จะแยกพิพิธภัณฑ์เป็น 3 ชั้น ตามโครงสร้างอาคารรวมทั้งหมดของพระราชวัง Hermitage

โดยชั้นที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณ เช่น รูปพระนางคลีโอพัตราที่ 7 ราชินีแห่งอียิปต์โบราณ(สมาชิกคนสุดท้ายของราชวงศ์ปโตเลมีแห่งมาซิโดเนีย)  มัมมี่  และอื่นๆ  รวมถึงรูปเทพเจ้าอารยธรรมกรีก โรมันโบราณ  วัฒนธรรมตะวันออกโบราณ   รวมทั้งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์

ชั้นที่ 2 วัตถุที่จัดแสดงประกอบด้วย ศิลปะฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่  18 สเปน  เยอรมัน   อังกฤษ เนเธอแลนด์ อิตาลี  ศิลปะยุโรปสมัยกลาง  (European Medieval Art) ซึ่งจัดแสดงไว้หลายห้องและหลายสัดส่วนด้วย ที่เด่นก็ภาพวาดของลีโอนาโด ดาวินซี  ชาวอิตาลี แรมบัน ของเนเทอแลนด์ นาฬิกาโบราณ และภาพวาดอีกจำนวนมาก

ขยับชั้น 3 ซึ่งเป็นชั้น  ของอาคารพระราชวังเฮอมิเทจ จะประกอบด้วยศิลปะยุโรป สมัยศตวรรษที่ 19 – 20  ที่เด่น  ๆ ก็จะเห็นศิลปะฝรั่งเศสศตวรรษที่ 19-20 ด้วยเช่นกัน 

ขยับไปทางอีกส่วนหนึ่ง จะประกอบด้วยศิลปะของตะวันออก ซึ่งที่เด่น ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปจากเอเซียกกลาง พระบถ ซึ่งเป็นศิลปกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาที่ขุดค้นพบยังบริเวณอาณาจักโขตาน ดินแดนพระพุทธตามเส้นทางสายไหม สมัยเก่าที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปจากอินเดียไปยังจีน และมั่นคงอยู่ในจีนและดินแดนเอเซียกลาง

นอกจากนี้ยังมี ศิลปวัตถุจากอาณาจักรไบแซนไท(Byzantium) อาณาจักรของโรมันโบราณสมัยกลางที่นับถือคริสศาสนาและใช้ภาษากรีก ปัจจุบันอยู่บริเวณอิสตัลบูลของตุรกี  รวมไปถึงเหรียญตรา ธนบัตร และเหรียญเงินที่ใช้ในสมัยโบราณ

หนทางยังอีกยาวไกล สำหรับการเดินทางแสวง “ขุมทรัพย์” ของความตื่นตาตื่นใจ และความรู้ในพิพิธภัณฑ์กับไกด์ กิตติมศักดิ์ Lena (จัง) ที่เธอพากึ่งวิ่งกึ่งเดิน 

เข้าห้องโน้น โผล่ห้องนี้ ถ่ายรูป อ่าน เดิน วิ่ง เดิน วิ่ง อ่าน(ว่าคืออะไร) เพื่อให้ทันกับเวลาที่มี และจำนวนวัตถุที่จัดแสดง....โห..โค-ตะ-ระ เหนื่อยอย่างแรง

แต่ในเมื่อมาแล้วกลัวจะไม่คุ้มก็ต้อง..ทน..ทน..ทน.เดิน วิ่ง ต่อไป

ต่อไปภาพอภิมหาคนดัง..ดัง..ดัง...(โปรดติดตามตอนต่อไป)


ชั้นที่ 1 ส่วนของอียิปต์โบราณ มีโลงศพหินมัมมี่
จารึกหินอียิปต์โบราณ
มัมมีในห้องจัดแสดงอารยธรรมอียิปต์
รูปพระนางคลีโอพัตราที่ 7 ราชินีแห่งอียิปต์โบราณ
(สมาชิกคนสุดท้ายของราชวงศ์ปโตเลมีแห่งมาซิโดเนีย) 


Jupiter เทพเจ้าของกรีกโรมัน ที่จัดแสดงอยุ่ในส่วนของอารยธรรมกรีกโบราณ ชั้นที่ 1
ห้องอารยธรรมกรีนโบราณ เชื่อมต่อกันเป็นทางยาวและมีรูปปั้นจำนวนมาก


Athenna รูปปั้นเทพเจ้าที่สลักจากหินอ่อน
Asclepius ประมาณศตวรรษที่ 2 ส่วนของอารยธรรมกรีกโรมัน
Youth Paying Flute 5-4 ร้อยปีก่อนคริสต์ศักราช ในส่วนของโรมัน


ภาพมุมกว้างในส่วนของกรีกโรมัน ที่มีรูปปั้นและเทพเจ้าต่าง ๆ
นักท่องเที่ยวชมห้องจัดแสดงในส่วนของโรมันและกรีกที่ชั้น 1
ภาพเกาะสลักนูนเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าในส่วนอารยธรรมกรีกโรมัน
แผ่นหินสลักในห้องจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุของตะวันออกกลาง อาณาจักรอัสซีเรีย ยับบริเวณประเทศอิรักปัจจุบัน อาณาจักรเปอร์เซียยังบริเวณประเทศอิหร่าน


ภาพนักบวชสลักบนแผ่นหิน ได้มาจากพระราชวังของพระเจ้า Sargon II ที่เมือง Dur-Sharrukin ของอาณาจักรอัสซีเรีย ปัจจุบันอยู่ในเมือง Khorsabad ประเทศ Irag
วัตถุที่จัดแสดงในมุมกว้าง และมีนักท่องเที่ยวเข้าชมศึกษา
จารึกบนแผ่นหินขนาดใหญ่
แผ่นหินสลักจากอัสซีเรียน

บรรไดปูพรมทางขึ้นสู่ชั้น 2

ภาพนักท่องเที่ยวกำลังชมงานชิ้นเอกของจิตรกร Rembrant ชาวดัชท์ ที่จัดแสดงบริเวณชั้น 2

ภาพมุมกว้างที่จัดแสดงเกี่ยวกับภาพวาดของศิลปินชาวดัชท์ อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน บริเวณชั้น 2

ภาพมุมกว้างอีกห้องหนึ่งบริเวณชั้น 2

มุมยุโรปอาร์ต บริเวณชั้น 2

ห้องภาพขุนพลนักรบที่ชนะศึกนโปเลียน
ภาพห้องมุมกว้างที่จัดแสดงศิลปะ วัตถุ European Medieval Art

พระพุทธรูปปางสมาธิ ที่ขุดพบบริเวณดินแดน Turfan ปัจจุบันอยู่ในดินแดนของจีนบริเวณมณฑลซินเจียง ในครั้งอดีตเป็นดินแดนที่คาบเกี่ยวกับอินเดีย จีน ปากีสถาน ซึ่งเป็นดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิม

ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะ วัตถุ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จีน อินเดีย ที่อยู่บริเวณชั้น 3

พระพุทธรูป 2 เศียร ที่ขุดพบบริเวณอาณาจักรโขตาน ได้แต่นึกในใจ ไม่ใช่เฉพาะนก 2 สองหัวนะครับรัสเซีย พระพุทธรูป ก็ยัง 2 เศียรเหมือนกัน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นภาษาจีน และสันสกฤต ที่จัดแสดงยังบริเวณชั้น 3

วัตถุจัดแสดงบนชั้น 3 ไม่รู้จะเรียกอะไร ใครทราบบอกด้วย....?

พระพุทธแบบคันธาระ ของประเทศอินเดีย

พระบถ ภาพพระพุทธรูปที่บนผืนผ้า ตามแบบพระพุทธศาสนาวัชรญาณ(แบบธิเบต) ในบริเวณดินแดนของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาอาณาจักรบูเรเทีย ในประเทศประเทศรัสเซีย

โดย โมไนยพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net