วันที่ พุธ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนานการสร้างพระพุทธชินราช


ตำนานการสร้างพระพุทธชินราช 

และความเป็นมาของวัดตาประขาวหาย

               ตำนานกล่าวไว้ว่า  พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏก  หรือ  พระมหาธรรมราชา 

 พญาลิไท กษัตริย์  องค์ที่ 4  ในพระราชวงศ์พระร่วง  สมัยกรุงสุโขทัย  เป็นผู้

สร้างพระพุทธชินราช  เมื่อราว พ.ศ. 1900  ทรงโปรดให้ช่างสวรรคโลก       

ช่างเชียงแสน  และช่างหริภุญไชย  สมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย  ช่วยกันหล่อ

พระพุทธรูปขนาดใหญ่  3  องค์  ได้แก่  พระศรีศาสดา พระพุทธชินราช 

และพระพุทธชินสีห์ 

              จวบจนถึงวันพฤหัสบดี  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 4 ปีเถาะจุลศักราช  717 

 ราว พ.ศ.1898 ได้มงคลฤกษ์  กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง  3  องค์ 

เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว  และทำการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า  พระพุทธชินสีห์ 

และพระศรีศาสดา  องค์พระสมบูรณ์สวยงามดี  ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อ

ถึง 3 ครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้  กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์  พระเจ้าศรี

ธรรมไตรปิฏกจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้งครั้น

นั้นจึงร้อนถึงอาสน์พระอินทร์เจ้าจึงนฤมิตเป้นตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระ  คุม

พิมพ์ปั้นเบ้าด้วยอนุภาพพระอินทราธิราชเจ้า  ทองก็แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุก

ประการหาที่ติมิได้  พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏฟทรงปิติโสมนัสเป้นอย่างยิ่ง  จึงตรัส

ให้หา  "ตาปะขาว"  ผู้นั้น  แต่ตาปะขาวได้หายตัวไปแล้ว

                หมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า  บ้านตาปะขาวหาย 

 และวัดตาปะขาวหาย  ต่อมาจนถึงทุกวันนี้  และจากวัดตาปะขาวหายขึ้นไปทาง

ทิศเหนือประมาณ  800  เมตร  ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของตา

ปะขาว  เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป  ชาวบ้านเห็นเป็นที่

อัศจรรย์จึงได้สร้างศาลาขึ้นไว้  ณ  พื้นดินเบื่องล่างไว้เป็นที่ระลึก  เรียกว่า 

 "ศาลาช่อฟ้า"  ตราบจนทุกวันนี้

ข้อมูลจาก  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

โดย แฝดนรก

 

กลับไปที่ www.oknation.net