วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

23พ.ค.เสวนาต้านทุบอาคารศาลฎีกา : หยุดคอร์รัปชันเชิงวัฒนธรรม!


23พ.ค.เสวนาต้านทุบอาคารศาลฎีกา

Anti-Corruption Center : จากกรณีที่ศาลฎีกามีนโยบายจะรื้ออาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกา บนถนนราชดำเนิน (สนามหลวง) เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่เดิมโดยใช้งบประมาณราว 3,700 ล้านบาท และปรากฏว่าเผชิญกับเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ดูเหมือนยังไม่สามารถหยุดยั้งแนวคิดที่สวนทางกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 60 ปีไว้ได้

ทั้งๆ ที่อารยะประเทศในโลกต่างตระหนักและอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของบ้านเมือง เพื่อเก็บรักษาประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ และเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ แต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราบางคนกลับเห็นต่างอย่างน่าประหลาดใจ

ดังนั้น อิโคโมสไทย หรือ คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS Thailand) จึงขอตะโกนถามสังคมไทยดังๆ ว่า สมควรแล้วหรือที่จะทุบอาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกาที่สนามหลวง โดยขอเชิญผู้สนใจเข้าเสวนาและพบคำตอบร่วมกันในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยมีวิทยากรผู้ร่วมการเสวนา ดังนี้

- เดโช สวนานนท์ ที่ปรึกษาอิโคโมสไทยและว่าที่นายกสมาคมอิโคโมสไทย, อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และ สสร.
- กฤษฎา บุณยสมิต อัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
- บวรเวท รุ่งรุจี ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
- "ป้านิด" อรศรี ศิลปี ประชาคมบางลำพู
- ภารนี สวัสดิรักษ์ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
- ดำเนินการเสวนาโดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ บางกอกฟอรั่ม

สำรองที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ ฝ่ายเลขานุการอิโคโมสไทย โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๒๑๒๑ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๓๙๔๗ Email: admin@icomosthai.org Website: http://www.icomosthai.org/

จึงขอเชิญชวนวิญญูชนผู้ไม่สยบยอมกับการริดรอนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ออกมาช่วยกันแสดงพลังของเหตุและผล เพื่อมิให้อนุชนรุ่นหลังตราหน้าว่าเพิกเฉยต่อการคอร์รัปชันเชิงวัฒนธรรม

ด้วยความปรารถนาดี

สายสืบภาคประชาชน (22 พฤษภาคม 2552) 

อาคารศาลยุติธรรมและศาลฎีกา (เก่า) มรดกที่ควรอนุรักษ์ไว้

ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง

อ่านจดหมายข่าวอิโคโมสไทยประจำเดือนเมษายน 2552
ICOMOS Thailand E-newsletter [April 2009]
ทำไม...อาคารศาลฎีกาอายุกว่า 60 ปีจึงไม่ควรถูกทำลาย!?
http://www.ecovast.ru/images/Enews04_2009_web.pdf

หยุดก่อน...อย่าทุบทิ้งอาคารศาลฎีกา
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=531

เรื่องก่อนหน้า

ชมและดูดสปอตโฆษณามาแรง...สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน!?
http://www.oknation.net/blog/anti-corruption/2009/05/22/entry-1

เพลงหงษ์เหิร - ศราวุธ แสงบุตร

โดย สายสืบภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net