วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สุขภาพนั้นสำคัญไฉน อ่านเรื่อง 5 อ.จักทำให้อายุยืน


 

 

 

 

สุขภาพ 5 อ.(อาหาร,อากาศ,ออกกำลังกาย,อารมณ์,อุจจาระ)

 

ทำให้มนุษย์อายุยืน

 

 """""""

""""

"

   1.อาหาร จำเป็นจะต้องเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดเฉพาะ

อาหารที่บริโภคนั้น ต้องครบ 5 หมู่ และให้เหมาะกับวัย และที่สำคัญ

 

ยิ่งต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย

  2.อากาศ ที่เราอยู่อาศัยสร้างบ้านเรือน หรือที่ทำงานประกอบอาชีพ

 

จักต้องมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจ คือในอากาศนั้น มีอ๊อกซิเจน

 

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

  3.ออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองในปัจจุบัน ไม่ค่อย

มีเวลาออกกำลังกาย หรือไม่ค่อยมีสถานที่ออกกำลังกาย จึงจำเป็นที่

สุด จะต้องหาเวลา และสถานที่ปลอดโปร่งได้ออกกำลังกายกัน เช่น

 

นัดกัน เต้นเเอโรบิค หรือ ออกเดินหรือวิ่งตามสวนสาธารณะ เป็นต้น

  4.อารมณ์ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่า สุขภาพกายนั้น เกี่ยว

กับจิตใจด้วย คือ ถ้าจิตเศร้าหมอง หรือ ขุ่นมัว เศร้าโศกเสียใจ ก็จัก

 

ทำให้ร่างกายพลอยเกิดโรคไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ต้องหมั่นฝึกฝนอบรม

 

จิตให้มีสมาธิ หรือ สร้างความสดชื่นให้กับจิตใจอยู่เสมอ พุดง่ายๆ ว่า

  

พึงทำใจให้มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ นั่นเอง

  5.อุจจาระ โดยเฉพาะคำนี้ ใครๆ ก็รังเกียจ แต่หานึกไม่ว่า เรื่องนี้

เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากที่สุด คือ คนเราเมื่อกินแล้วไม่ถ่าย หรือ ถ่าย

ไม่คล่อง จักเป็นเหตุให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น โรคกระเพาะอาหาร

โรคริดสีดวงทวาร โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอื่นๆ อีกมากมาย

     ฉะนั้น วันนี้ จึงขอฝากเกล็ดความรู้ เรื่อง 5 อ.มาให้ท่านได้นำไป

ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังว่า คงเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

                           ด้วยความปรารถนาดี

..ปิ่นนภา..

22 พฤษภาคม 2552

โดย ปิ่นนภา

 

กลับไปที่ www.oknation.net