วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒”


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านได้กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีรายชื่อฯ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมธันยาอินน์ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ให้ชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๓๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ๑ คืน) และสามารถดาว์นโหลดข้อมูลการดำเนินการทางวินัยฯ ผ่านทางเว็บบล็อก  http://www.oknation.net/blog/CRlocalNetwork2551 เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือได้อีกทางหนึ่ง........คลิ๊กเปิดอ่านหนังสือแจ้งส่งรายชื่อฯที่นี้

 • บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฯ แจ้งเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ DIN_list25May2552.doc
 • บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฯ แจ้งเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๒ DIN_list27May2552.doc
 • เอกสารการบรรยายประกอบการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นฯ  " ห้วงเวลา 2 วัน ที่วิทยากรรับผิดชอบส่งให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำในฐานะหน่วยดำเนินการฝึกอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552
  • หัวข้อวิชา วินัยและการรักษาวินัย DIN_CR25May2009_1.ppt 
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย (1) DIN_CR25May2009_2.ppt 
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวันัย (2) DIN_CR25May2009_3.ppt 
  • หัวข้อวิชา การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ DIN_CR25May2009_4.ppt 
 • สรุปบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ ๑ ล่าสุด DIN1_List25May2552.pdf 
 • สรุปบัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ ๒ ล่าสุด DIN2_List27May2552.pdf 
 • โดย หนองแหวน

   

  กลับไปที่ www.oknation.net