วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งาน.ที่..ผ่านมา..แล้ว..ผ่านไป....................


นิทรรศการศิลปะ

"ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 3 ปี'44

ณ  หอนิทรรศการ  สำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏเชียงราย

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"สีสรรในสวนสันต์"   สีน้ำมัน  60x 80 ซ.ม.

************************************************

นิทรรศการศิลปกรรม

"ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 3 ปี' 47

ณ  หอศิลป์เฉลิมพระเกรียติ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"แม่พระของลูก"   สีน้ำมัน  80x 160 ซ.ม.

*********************************************

นิทรรศการศิลปกรรม

"ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 4 ปี' 48

ณ  หอศิลป์วัฒนธรรมนครลำปาง

 

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"ความรัก"   สีน้ำมัน  65x 120 ซ.ม.

************************************************ 

 

นิทรรศการศิลปกรรม

"ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 5 ปี' 49

ณ  หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

 

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"UNTITLE. 01"   สื่อผสม  50x 65 cms.

 ***********************************************

นิทรรศการศิลปกรรม

"กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 6 ปี' 50

ณ  หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

 

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"อยู่ใต้พระจันทร์เสี้ยวเดียวกัน"   สีอะครีลิก  77 x 60 ซ.ม.

***********************************************

นิทรรศการศิลปกรรม

"กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 7  ปี' 51

ณ  หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"อา ดำ กับ อีฟ"   สีอะครีลิค  100 x 90 ซ.ม.

***********************************************

นิทรรศการศิลปกรรม

"กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา"  ครั้งที่ 8  ปี' 52

ณ  หอศิลป์ไตยวน  เชียงราย

โดย วีระพันธ์  ใจสุบรรณ

"พ่อกับลูก"   สีอะครีลิค  50 x 60 ซ.ม.

**************************************************

 

โดย RTOM

 

กลับไปที่ www.oknation.net