วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป่าเปลี่ยนสี...........กับความแห้ง .แล้ง.........


สีอะครีลิค

ป่าเปลี่ยนสี 1

ไม้ไร่ไม่ร่ายเริงรำ        แล้งแห้งแกร่งกรำ

แกร่งกร้านกันดารธรณี

แดดดุปรุดงพงพี         โปร่งแสงแปรงสี

สาดไม้ร่ายแล้งเริงลาม

ล่อนปอกลอกเปลือกปลามปลาม   ปลิดปลงลงทาม

ลาทาบพื้นอันตรธาน

ไฟแดดแผดไร้เปลวปราณ   สาหัสสังหาร

คงกิ่งกระดูกแก้วกริวเกรียว

เคยเขียวห่อนเขียวหายเขียว   เจ้าเอยเคยเพรียว

เคยพริ้งภไพร..ใจหาย.

ป่าเปลี่ยนสี 2

เป็นเชิงเป็นชั้นเป็นชาย   ละเมาะเลาะราย

ริมผาผจงเป็นจอม

ค่อยคลี่แพรห่มภูหอม   พาดไพรพนอม

ประหนึ่งจะนำดำเนิน

น้ำแก้วก่ำฟ้ามาเชิญ   ประโชติเท้าเขาเขิน

ค่อยแต่งค่อยแต้มสีไสว

เสียงกู่กรูด้าวราวไพร  ปี่แก้วเรไร

รำเริงระเริงรังเรียง

ไม้ร่ายฝ่ายฟ้อนฉะอ้อนเพียง   ผาอ่อนภูเอียงง

ต้อนรับฤดุกาลผ่านผัน

                                                    เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ : ประพันธ์

โดย แฝดนรก

 

กลับไปที่ www.oknation.net