วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระหูยาน เมืองชัยนาท


     " ชัยนาท "   ปัจจุบันนี้   ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่โตอะไรนัก แต่ความยิ่ง

ใหญ่จากประวัติศาสตร์หนหลังของเมืองหน้าด่านแห่งนี้     ก็ยังไม่ลืมไปจากความ

ทรงจำของชนรุ่นปัจจุบันนี้ได้เลย ยิ่งโบราณวัตถุที่สำคัญๆ  ด้วยแล้ว เมืองชัยนาท

นับว่ายังคงไว้ซึ่ง   " ของดี "  มีอยู่มาจนตราบเท่าทุกวันนี้มิใช่น้อย ดังเช่นที่ เมือง

สรรค์บุรี อำเภอเดียวของเมืองชัยนาทที่ได้ชื่อว่า   " เมืองพระ "   ก็พบมากอยู่แล้ว

เพราะประมาณว่าที่เมืองนี้ได้มีอยู่ไม่ต่ำกว่า   183  วัดที่สร้างไว้เป็นพุทธบูชา  นับ

เป็นแหล่งศูนย์รวมพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่       ซึ่งมีชื่อเสียงสมเป็นเมืองนักรบในอดีต

กรุพระเมืองสรรค์มีพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์    แต่ที่ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากยิ่ง

คือพระหูยานของจังหวัด " ชัยนาท "

พระหูยานชัยนาท     เป็นพระเครื่องกำเนิดในสมัยอยุธยายุคต้น    สร้างรับอิทธิพล

ศิลปลพบุรี ซึ่งมีพระพุทธคุณเกรียงไกรด้านคงกระพันชาตรี สุดยอดไม่ผิดกับของ

ลพบุรีเลย    นอกจาก  " ลพบุรี "  แล้ว     ที่เมืองชัยนาทนี้นี่แหละนับเป็นแหล่งที่รับ

อิทธิพลศิลปแบบลพบุรีพระสกุลนี้    มาสร้างสืบต่อเนื่องกันไว้มากกว่าทุกๆ   เมือง

พระหูยาน   " ชัยนาท "    เป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อชินเงิน      องค์พระประทับนั่งปาง

มารวิชัยบนฐานบัวเล็บช้าง    " ชั้นเดียว "     แม้จะเลียนแบบพระหูยานของลพบุรีก็

ตาม      แต่ศิลปะและจินตนาการของท่านผู้สร้างแต่โบราณกาลก็ได้ถ่ายทอดองค์

พระออกมาได้สมส่วนสวยงาม   ราวกับองค์พระท่านเต็มเปี่ยมด้วยบารมีที่เข้มขลัง

พบด้วยกันหลายกรุ  คือ     กรุวัดมหาธาตุ       กรุวัดท้ายย่าน       และกรุวัดส่องคบ

ขนาดองค์พระนั้นมีขนาดใหญ่มากกว่า   พระหูยานจังหวัดลพบุรี   และ   พระหูยาน

จังหวัดอยุธยา  คือกว้างประมาณ 2.7 ซม.     สูงประมาณ 6 ซม.  แต่ก็มีขนาดที่ไม่

ใหญ่เกินไปเหมาะสมสำหรับชายไทยที่นิยมพระนักรบ          สามารถขึ้นคอบูชาได้

สบาย

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net