วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย...


   ปี  กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา

        การแสดงผลงาน ครั้งนี้มีสมาชิก  รวม  64  คน ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน

นั่นก็คือ  การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์สู่สาธารณชนและการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มี

ใจรักศิลปะ

        ชีวิตครูผู้สอนศิลปะ  ไม่ใช่จะมีเพียงแค่มิติเดียว  คือการพัฒนาการเรียน

การสอนทางด้านศิลปะให้กับศิษย์เท่านั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่ครูศิลปะได้เข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะ

และวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการสร้างสรรค์

สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์  ให้กับสังคมอีกมากมาย แต่ครูศิลปะก็เหมือนกับผู้ที่

ปิดทองหลังพระจึงไม่ค่อยจะมีใครรู้เห็น  ก็ได้แต่หวังว่า  พอนานไปแผ่นทองก็คง

จะล้นมาอยู่หน้าพระบ้าง  ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้ช่วยใน

การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ถือเป็นความภูมิใจเล็ก ๆ ร่วมกันบนถนน

สายศิลปะ  ที่พวกเราได้มอบให้กับสังคม  โดยไม่ต้องการเกียรติยศใด ๆ

ขอทำหน้าที่เป็นเพียง แค่บาทวิถีให้คนเดิน  เหมือนกับบทกวีที่ว่า

 

แม้ไม่ได้เกิดมาเป็นภูเขาฟูจิยาม่า

ก็ไม่ได้หมายความว่า......

ภูเขาลูกอื่น ๆ จะหมดคุณค่าไปก็หาไม่

แม้ไม่ได้เกิดมาเป็นพระอาทิตย์ที่อุทัย

เกรียงไกรในพลังสร้างสรรค์

เกิดมาเป็นพระจันทร์ก็ยังดี

และแม้ไม่ได้เกิดมาเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ให้รถวิ่งกันขวักไขว่

แต่ก็จงภูมิใจที่เกิดมาเป็นบาทวิถีให้คนเดิน...

                                                              ฉลอง  พินิจสุวรรณ: ประพันธ์

ประธานกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา

ปลายฝน – ต้นหนาว  ๒๕๕๒

สถานที่  ณ หอศิลป์ไตยวน  เชียงราย

17 มกราคม -17 กุมภาพันธ์ 2552

@@@ ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา @@@

          หาใช่เพียง  พรสวรรค์  ที่สรรสร้าง   หากคือใจ  ที่ผลิพร่าง  ข้ามฝั่งฝัน

หาใช่เพียง  ปาดป้าย  ฝีแปรงปั่น              หากคือพลัง  พรั่งฟั้น  เติมเชื้อไฟ

สู้สร้าง  งานศิลป์  อันทรงค่า                   ข่มจิตอวิชชา  รุ่งฟ้าใหม่

นิรมิต  ดวงตะวัน  ปั้นแรงใจ                     สาดแสงฉาน  สดใส  ไล่มืดดำ

แต้มสีสัน  สวยสด  มิลดล้า                      อาบทะเล  ปัญญา  ก่อนฟ้าค่ำ

ส่งเรือใจ  ไหลล่อง  ไปทุกลำ                   ฝ่าสายฝน  พร่างพรำ  กลางค่ำคืน

ทีละก้าว  ทีละก้าว  ล้วนเก็บเกี่ยว              ประสบการณ์  กรากเชี่ยว  ในเกลียวคลื่น

เป็นพลัง  เรืองไร  ให้หยัดยืน                  เก็บดวงดาว  ดาษดื่น  ทั่วผืนฟ้า

แปดปีครูศิลป์  ล้านนาอารยะ                   ตรรกะต่างแกร่งต่างแข็งกล้า

ต่างเข้มคมขลังตั้งศรัทธา                       สร้างศิลปะอันสูงค่าสู่สงคม.

ทิพย์ธัญญา.

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑

 

 

 

โดย แฝดนรก

 

กลับไปที่ www.oknation.net