วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พิษเศรษฐกิจนศ.เบี้ยวจ่ายหนี้กองทุนกู้ยืมทะลุปีละ 30 ล้าน


25 พค. 2552 17:49 น.
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?lang=th&newsid=382524

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตัวเลขรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่องการเข้าโครงการกู้ยืมเรียนทางการศึกษา ของ กยศ.ในส่วนของ สพท.เขต 1 ชัยภูมิ มาตั้งแต่ปี 2551 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าโครงการรวมทั้งสิ้น 1,264 คน รวมเป็นจำนวนให้กู้ยืมกว่า 31,143,845 บาท ซึ่งทาง กยศ.ได้พยายามเร่งประสานงานให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาชัยภูมิทั้ง 3 เขต ช่วยดำเนินการจัดหาสถานที่ช่วยให้มีการเปิดโอกาสประนอมหนี้กับผู้กู้ยืมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2551 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่ามีอัตราการเบี้ยวจ่ายหนี้เข้ากองทุน กยศ.ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ที่ผ่านมามากกว่า80-90 เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งในปี 2552 ยังพบว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ สพท.ชัยภูมิ เขต 1 แจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าโครงการเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 1,573 คน เป็นเงินกว่า 39,967,900 บาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามากขึ้นตามมาด้วย

โดยอัตราการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบ่งตามระดับชั้น ม.4 ให้ค่าเล่าเรียน 3,200 บาทต่อหัวต่อปี ค่าครองชีพ 12,000 บาทต่อหัวต่อคนต่อปี ระดับ ปวช. ค่าเล่าเรียน 5,960 บาท ค่าครองชีพ 15,000 บาท ระดับปวส./ปวท. ค่าเล่าเรียน 18,128 บาท ค่าครองชีพ 24,000 บาท และในระดับ ปริญญาตรี ค่าเล่าเรียน 31,361 บาท ค่าครองชีพ 24,000 บาทต่อหัวต่อคนต่อปี และกำหนดเวลาชำระจ่ายคืนหลังจบการศึกษาภายใน 1-2 ปี และจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มีแนวโน้มการค้างชำระจ่ายหนี้เข้าคืนกองทุนคืนมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

นางสาวธัญญาลักษณ์ เดชพลกรัง อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้น ปวช.3 สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ในส่วนของโครงการ กยศ. ที่เปิดให้นักศึกษามีโอกาสได้กู้ยืมเงินเรียนนั้น ส่วนหนึ่งถือว่าดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ในส่วนการอนุมัติเงินตามระดับชั้นเดิมที่มี ซึ่งในส่วนของตนเข้าโครงการมาได้ประมาณ 2 ปี แล้วในระดับชั้น ปวช. ซึ่งเฉลี่ยวงเงินที่เปิดให้กู้ยืมยังถือว่าน้อยมากในส่วนค่าครองชีพรายเดือนที่ได้ 1,250 บาท ถือว่ายังไม่พอเพียง และทางภาครัฐน่าจะมีการขยายวงเงินด้านนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,500-2,000 บาท

รวมทั้งเรื่องการผ่อนชำระเงินคืนยังถือว่าเร็วเกินไป น่าจะเปิดโอกาสให้ได้มีงานทำเสียก่อน ไม่ใช่เรียนจบมาแล้ว 1-2 ปี แต่ยังไม่มีงานทำแล้วใครที่ไหนจะไปหาเงินมาส่งคืนได้ ซึ่งสาเหตุปัญหาส่วนใหญ่ในการถูกเบี้ยวชำระเงินคืนเข้า กยศ.ที่มีจำนวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหางานทำยากมาขึ้น ยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากขึ้นแน่นอนในอนาคต
 
@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net