วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนไทยหนึ่งใบก็พอ(มาทำบัตรประจำตัวประชาชนกันเถอะ)


พัฒนาการของบัตรประจำตัวประชาชน

ประเทศไทย มีการจัดให้ประชาชนทำบัตรประชาชน

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ 2486 ลักษณะคล้ายแผ่นพับ 4 ตอน ขาวดำ

ต่อมาเมื่อ พ.ศ 2505 ได้พัฒนาไปสู่บัตรที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปถ่ายขาวดำ

พ.ศ 2531 ยังคงใช้บัตรลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนมาใช้รูปถ่ายสี

พ.ศ 2539 ได้ใช้บัตรประชาชนแบบแถบแม่เหล็ก

พ.ศ 2548 ได้พัฒนามาใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart card)

พ.ศ 2552 ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart card) รุ่นที่2

...............

ประโยชน์ของบัตรอเนกประสงค์(Smart card)

1. ใช้ยืนยันตัวบุคคล

2. ใช้แทนบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3. ใช้ในการขอรับบริการและทำธุรกรรมต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. สามารถใช้บริการตนเองทาง Internet หรือตู้บริการ MPM

...............

สถานที่ยื่นคำขอทำบัตร

ผู้ประสงค์ทำบัตร สามารถยื่นขอทำบัตรได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล และ สำนักงานเขตทุกแห่ง

...............

การขอมีบัตรครั้งแรก

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับ 500 บาท

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายที่ ทางราชการออกให้

3. หากไม่มีข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือ ผู้น่าเชื่อถือรับรอง

4. กรณีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าว

ของบิดา และ มารดาไปแสดงด้วย  (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

...............

บัตรเดิมหมดอายุ

ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

สามารถทำบัตรได้ก่อนหมดอายุ 60 วัน การนับวันหมดอายุ

ให้ถือวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชนเดิมที่หมดอายุ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

...............

บัตรหายหรือถูกทำลาย

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน

หากพ้นกำหนดเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่าย ที่ทางราชการออกให้

3.3. หากไม่มีข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือ ผู้น่าเชื่อถือรับรอง

 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

...............

บัตรเดิมชำรุด

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน

หากพ้นกำหนดเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชนที่ชำรุด

3. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่าย ที่ทางราชการออกให้

4. หากไม่มีข้อ 3 ให้นำเจ้าบ้าน หรือ ผู้น่าเชื่อถือรับรอง

 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

...............

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน

หากพ้นกำหนดเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชนเดิม

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

...............

กรณีย้ายที่อยู่

สามารถแจ้งขอเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับทะเบียนบ้านก็ได้

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชนเดิม

 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

...............

ทำบัตรง่ายนิดเดียว เสร็จภายใน 10 นาที

แสดงความจำนงทำบัตรกับเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียด

เซ็นต์ชื่อในเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดให้

..........

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเดิมที่มี

ให้ถูกต้องตามหลักฐานทางราชการ

.....

แล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าหล่อๆ สวยๆ ครับ

อย่าลืมถอดรองเท้า แว่นตา หมวก ( กรณีสวมใส่)

......ห้ามยิ้ม......อมได้นิดหน่อย.....

หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกรอบ

แล้วก็จะพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน

........

เจ้าหน้าที่นำบัตรที่พิมพ์เสร็จมาใส่เครื่อง

เพื่อสแกนลายพิมพ์นิ้วชี้ ทั้งสองด้าน

แม่เจ้า..... ลายพิมพ์นิ้วชี้ทั้งสองด้าน

ได้รับการบันทึกในข้อมูลเรียบร้อย

.......

ได้บัตรใหม่ภายใน 10 นาที

ห้ามถามนะครับว่าทำรอบที่เท่าไหร่... เครียด

.................................................................

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (02) 1548

โดย บ่าวยัณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net