วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการจิตรกรรม “ประตูแห่งหัวใจที่กำลังเต้น”


นิทรรศการจิตรกรรม “ประตูแห่งหัวใจที่กำลังเต้น”
Door of a Beating Heart โดย ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

“ประตูแห่งหัวใจที่กำลังเต้น” เป็นนิทรรศการงานจิตรกรรมที่คัดเลือกจากผลงานซึ่งผลิตขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 2007 – 2009 ของ ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ โดยมีแนวคิดความคิดหลักที่พัวพันอยู่กับการแสวงหาคุณค่าอุดมคติเกี่ยวกับความรัก การโหยหาความรัก และคติต่างๆ ของความเป็นเพศหญิง ผลงานทั้งหมดแสดงออกผ่านการใช้ภาพเปลือยของร่างกายและรูปทรงอันสมบูรณ์อิ่มเอิบของผู้หญิง ที่อาจมองได้ว่าเป็นทั้งร่างกายมนุษย์ เป็นประติมากรรม และเป็นการแสดงความคิดผ่านร่างกายของมนุษย์แบบบุคลาธิษฐาน (personification)1  ที่มีรูปทรงก้ำกึ่งรูปโบราณกรีกและรูปปั้นพื้นเมือง

ผลงานในช่วงเริ่มต้นปี 2007 ของธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ เป็นงานจิตรกรรมที่มีต้นแบบจากผลงานชื่อ “The River” ของ Aristides Maillol ประติมากรชาวฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นมนุษย์และประติมากรรม และสร้างพื้นที่นามธรรมภายในให้ปรากฏ ดังเช่นผลงาน “Touching the Clouds - after Maillol, 2007” และผลงาน “The Day He Himself Shall Wipe My Tears Away - after Maillol, 2008”

สำหรับผลงานจิตรกรรมในช่วงระยะเวลาต่อมา ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ สร้างความเชื่อมต่อท่าทางรูปทรงโดยใช้ต้นแบบจากภาพผู้หญิงที่ปรากฏในเวบไซด์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ภาพต้นแบบ นางแบบยุคปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนรูปร่างนางแบบให้เกิดความอวบอิ่ม เพื่อแสดงความเป็นสตรีเพศและสภาวะพร้อมที่เป็นแม่ให้เด่นชัด อันเป็นความงามในอุดมคติของศิลปิน พร้อมๆ กับปรับ ท่าทาง อากัปกริยา ให้มีความนุ่มนวล พลิ้วไหว ดังในผลงาน  “Moon (เดือน), 2008”

สำหรับผลงานในช่วงรอยต่อปี ค.ศ. 2008-2009 เริ่มแสดงออกชัดเจนมากขึ้นถึงความเป็นบุคลาธิษฐาน  ในทุกองค์ประกอบ รวมไปถึงวิธีการตั้งชื่อผลงาน ดังในผลงานที่มีชื่อว่า “Some Women Have Qualities Of An Angle, 2009” ซึ่งสื่อความหมายถึงผู้หญิงหลายๆ คนนั้นมีคุณสมบัติของนางฟ้าอยู่ หรืออาจเป็นนางฟ้าในฝันของศิลปิน

แม้ว่าผลงานของธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริในชุดนี้จะมีแนวคิดหลักที่เกิดขึ้นจากรสนิยม ประสบการณ์ ความเรียกร้องภายในส่วนตัวของศิลปิน แต่กระนั้นศิลปิน ก็ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมตีความได้ตามความรับรู้ของแต่ละบุคคล ดังที่ศิลปินกล่าวไว้ว่า “ศิลปะเป็นตัวตั้ง แต่ไม่ใช่ผู้เฉลย หากมีอะไรอยู่บ้างที่เป็นความรวมให้ได้รับรู้ร่วมกัน”

นิทรรศการจิตรกรรม “ประตูแห่งหัวใจที่กำลังเต้น”วันนี้ – 20 มิถุนายน 2552 ณ อาคาร 7 วิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 
สอบถามโทร.0-2350-3626

อีเมลล์: buggallery@bu.ac.th, bugallery@gmail.com

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net