วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กระได/บันได
กระได/บันได (ladder ; stepladder ; stair)
      องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ใช้ขึ้นหรือลงระหว่างพื้นต่างระดับ  ตัวกระไดประกอบด้วยแม่กระไดและลูกขั้นสำหรับก้าวขึ้นและลง
      กระไดที่ใช้ในเรือนไทย มีหลายแบบ เช่น
กระไดพุก-มักทำด้วยไม้จริง จะสังเกตได้ว่า กระไดประเภทนี้ จะวางลูกขั้นบนท่อนไม้(พุก)ที่พาดบนหลังแม่กระไดอีกทีหนึ่ง
กระไดเจาะ-มี ทั้งที่ทำจากไม้จริงและไม้ไผ่ วิธีสังเกตง่ายๆ คือ ลูกขั้นจะเสียบเข้าไปในช่องที่เจาะผ่านแม่กระไดทั้งสองข้าง โดยไม่มีท่อนมารองรับอย่างกระไดพุก
กระไดอิฐ-ก่ออิฐถือปูน ทำเป็นขั้นๆ อย่างทึบ เป็นต้น

โดย Vibhuti

 

กลับไปที่ www.oknation.net