วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*******ผลของกรรมมี ๓ อย่าง คือ.....(๑)*******


ผลของกรรมมี ๓ อย่าง คือ.....(๑)

ผลของกรรมมี ๓ อย่าง คือ ๑. วิบากผล, ๒. อานิสงส์ผล, ๓. สามัญญผล.

๑. วิบากผล หมายถึงผลของกุศลกรรม อกุศลกรรมที่สุกแล้ว ย่อมได้รับผลทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไป

วิบากผลคือ การเสวยผลของกรรมที่ตนทำมาแล้วในอดีต ย่อมได้รับผลตรงตามกรรมที่ทำไว้ คือกุศลกรรม กรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นสุข อกุศลกรรม กรรมชั่วย่อมได้รับผลไม่ดีเป็นทุกข์

ด้วยเหตุนี้ ความสุข ความทุกข์ที่ได้รับในปัจจุบันนี้ ล้วนเป็นผลของกรรมที่ตนทำมาเองทั้งสิ้น ไม่ใช่คนอื่นทำให้ เพราะทุกคนมีการกระทำการงานด้วยตนเอง ทุกคนจึง มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท ต้องได้รับผลของกรรมที่ตนทำไว้

มีกรรมเป็นกำเนิด เพราะกรรมย่อมจำแนกให้เกิดต่างๆกัน

มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ คือกรรมที่ทำแล้วจะติดตามตนไปทุกภพทุกชาติ ถ้าทำกรรมดี ก็ได้เผ่าพันธ์วงศ์ญาติที่ดี ถ้าทำกรรมชั่ว ก็ได้เผ่าพันธ์วงศ์ญาติที่ชั่ว

ทุกคนจึง มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ถ้าทำกรรมดีก็ได้ที่พึ่งเป็นสุข ถ้าทำกรรมชั่วก็ได้ที่พึ่งเป็นทุกข์ เพราะเมื่อถึงคราวที่กรรมให้ผล จะสุขหรือทุกข์ก็ต้องรับทั้งนั้น

เหตุนี้เมื่อจะปรารถนาผลอะไร ก็ต้องทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการ จึงจะได้รับผลสมปรารถนา เพราะความสุข ความทุกข์ที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่เลือกเอาไม่ได้ตามใจชอบ เพราะเป็นผลที่สำเร็จมาแล้วจากกรรมในอดีต เหตุนี้เมื่อจะทำกรรมอะไร จงคิดถึงผลที่จะต้องได้รับไว้เสมอ

วิบากท่านจึงอุปมาว่าเหมือนเงา ส่วนกุศลกรรม อกุศลกรรมอุปมาเหมือนคน ถ้าคนไม่มี เงาก็ไม่มี คือกุศล อกุศลที่ไม่มีวิบากจะมีที่ใหน วิบากที่ได้รับในปัจจุบันนี้ ย่อมสะท้อนให้รู้ถึงกรรมในอดีตว่าทำมาอย่างไร?

(คู่มือการศึกษา คัมภีร์มหาปัฏฐาน โดยอาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์)


บุคคลไม่เบียดเบียนสัตว์(บุคคล)ทั้งหลาย

เที่ยวไปอยู่ไม่ทำบาปเพราะกลัวคนอื่นจะติเตียน

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้น

ย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาป

เพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาป

เพราะความกลัวถูกติเตียน


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net