วันที่ พุธ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมเสวนา 'ล้อมวง ลงขัน ช่วยกันลดโลกร้อน'


"โลกเกิดมาเท่ากำปั้น ชีวิตทุกชีวิตก็อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่นั้นแล้ว...”
จอนิ โอโดเชา ปราชญ์กะเหรี่ยงที่เรียกตนเองว่าปกาเก่อญอ กล่าวไว้เช่นนั้น

เชิญร่วมเสวนา “ล้อมวง ลงขัน ช่วยกันลดโลกร้อน”
จัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNDP Thailand)  ร่วมกับ สำนักพิมพ์ทางช้างเผือก
วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ฮอลล์ 9 ห้อง 5 อิมแพค เมืองทองธานี

กำหนดการ
13.00 - 13.30 น.   ลงทะเบียนและอาหารว่าง
13.30 - 14.00 น.  กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด
14.00 - 16.00 น.  ร่วมล้อมวงคุย ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ
“ลบสององศา เมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน”
โดย คนต้นเรื่อง : คุณวริสสร รักษ์พันธุ์ - ชุมพรคาบาน่า,
คุณวิจิตรา ชูสกุล - มูลนิธิพัฒนาอีสาน, คุณพรรณี เสมอภาค ศูนย์เกษตรอินทรีย์, คุณคงศักดิ์ ฤกษ์งาม - เครือข่ายเรารักษ์ทะเล,
คุณสินชัย เทียนศิริ บริษัท เต็ดตร้าแพ็ค จำกัด

ผู้ร่วมล้อมวงคุยเสวนาประกอบด้วย, องค์การบริการการจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สันนิบาติเทศบาล, มูลนิธิชีววิถี และ ตัวแทนนักธุรกิจจาก Social Venture Network ดำเนินการเสวนาโดย คุณณัฎฐา โกมลวาทิน - ทีวีไทย  

พร้อมพบกับการเปิดตัวหนังสือ '– 2 องศา เมื่อสองมือช่วยคลายโลกร้อน'

เนื้อหาในเล่ม
ในทางเลือกมีทางรอด
ดอกหญ้าในนาข้าว   เกษตรอินทรีย์
ขี้หมูกู้วิกฤต   ไบโอแก๊ซจากฟาร์มสุกร
สร้างป่า พึ่งตนเอง   วนเกษตร

ทางออกอยู่ใกล้ตัว
ข้าวล้มตอ    
อั้งโล่ พัฒนาการจากก้นครัว  เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
แสงไฟจากสายธาร   โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยชุมชน
ทิศทางใหม่ของสายลม  การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม   
โลกนี้ไม่มีขยะ   ธุรกิจรีไซเคิล

แตกกอ ต่อยอด
เรียนจากขยะ   การผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
พลาสติกในเมืองคนช่างกิน  การสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


สำนึกในกล่องนม   การรีไซเคิลขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม  
คลาสสิก WAY   จักรยาน ทางเลือกของการคมนาคม    
ปั้นดินเป็นบ้าน   บริษัทสร้างบ้านดิน

คืนดีกับธรรมชาติ
คืนหาดเลนให้อ่าวไทย  ไม้ไผ่ชะลอคลื่น แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เกลียวคลื่นสีเขียว   ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จิตวิญญาณป่า   ปกาเก่อญอ ผู้รักษาป่า

ในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net