วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกวดภาพถ่าย ความเป็นจริงที่ขัดแย้ง: การค้นหาความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา


องค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ 'ความเป็นจริงที่ขัดแย้ง: การค้นหาความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา' 

แม้ว่าโดยภาพรวมจะมีอัตราการเข้าเรียนสูงขึ้น แต่หลายประเทศในภูมิภาคยังคงขาดความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา 


ยูเนสโกกรุงเทพฯ จึงร่วมกับ โครงการเพื่อการศึกษาของเด็กหญิงของสหประชาชาติ (UNGEI) เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) และเอเชียใต้ (SA) จัดการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอและสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษา 


นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ดำเนินการศึกษา เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้ โดยสามารถส่งส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน และควรเป็นผลงานภาพถ่ายในประเทศที่ช่างภาพเป็นพลเมืองอยู่

ภาพที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดทำปฏิทินความเสมอภาคทางเพศในการศึกษา ปีพ.ศ.2553 (Gender in Education Calendar 2010) ซึ่งจะแจกจ่ายทั้งในและนอกเอเชีย และจะจัดเก็บบนเว็บไซต์ขององค์กรที่ร่วมจัด

กำหนดการการส่งผลงานการประกวดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และจะประกาศรางวัลผู้ชนะ 13 รางวัล ในช่วงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2552

ส่งผลงานได้ที่ ยูเนสโก กรุงเทพฯ แผนก APPEAL อาคารร้อยปีหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล  920 ถนน สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 อีเมลล์: gender@unescobkk.org

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.unescobkk.org/education/appeal/programme-themes/gender

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net