วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสตร์ว่าด้วยการระลึกชาติKananun
16-09-2006, 08:20 PM

" ศาสตร์ว่าด้วยการระลึกชาติ "
ในหมวดการปฏิบัติ ภาค อภิญญา ใน ญาณ 8 ครับ นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

1. การระลึกชาติได้เอง ซึ่งแบ่งออกเป็นการระลึกชาติได้ตั้งแต่กำเนิด กล่าวคือพอโต
รู้ความได้ พูดได้การระลึกชาติก็จะปรากฏขึ้น กรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ บุคคลผู้นั้นเมื่อตายจาก
ชาติที่แล้ว ก็มาจุติเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่ทันที ไม่ได้ผ่านการเสวยผลบุญผลกรรมก่อนทำให้
สัญญาความจำเก่าในจิต ยังไม่ทันจางจากใจไปหมด กรณีต่อไปเกิดจากการอธิฐานไว้ในอดีตชาติ
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีหรือ เรื่องร้ายก็ได้ เรื่องดีก็อย่างเช่นท่านที่ได้อธิฐานว่า จะมาเกิดเพื่อทำหน้าที่
ประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยต่อพระศาสนากรณีนี้เป็นการสร้างการบำเพ็ญบารมี นับว่ามีคุณควรทำ
ให้ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนอย่างร้าย ก็ เช่น ท่านที่อธิฐานด้วยแรงอาฆาตแรงพยาบาท และ ระลึกชาติ เพื่อ

การจองเวรก่อเวร เป็นต้น หากมีสติรู้ทันในกรรมนี้ได้ก็ควรเร่ง
ทำการ อธิฐานล้าง โดยการ อโหสิกรรม โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดเวรกับทั้งทุกฝ่าย

การระลึกชาติแบบนี้อาจจะรู้เฉพาะ เรื่องหรือทราบเรื่องตลอดทั้งชาติก็ได้

2. การระลึกชาติได้ด้วย การฝึกจิตฝึกสมาธิ ประเภทนี้
แบ่งออกเป็น ท่านที่เคยได้ ในอดีตชาติ เมื่อมาฝึกใหม่ได้รับ การกระตุ้นเล็กน้อยก็ทำได้ไม่ยาก
เกินวิสัยเนื่องจากเคยจำอารมณ์ นั้นได้มาแล้ว ส่วนอีกประเภท คือ ท่านที่ยังไม่เคยได้ในอดีตชาติ
ประเภทนี้ อาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนานกว่าประเภทแรกแต่หากท่านผู้นั้นมีบารมี หรือ หน้าที่
จำเป็นที่สมควรได้ก็อาจจะทำให้การฝึกฝนง่ายขึ้น

การระลึกชาติจากการฝึกจิต นั้นส่วนใหญ่โดยพื้นฐานแล้ว
จะใช้ อำนาจของกสิณ เป็นหลัก ได้แก่ อาโลกสิณ กสิณไฟ กสิณน้ำ โดยการเข้าสมาธิ
ให้สุด ฌาน 4 แล้วจึง อธิฐานจิตให้ภาพของ อดีตชาติ ปรากฏขึ้นในสมาธิ ส่วนใหญ่วิธีนี้จะ
ระลึกชาติได้ไม่มาก อาจจะเพียงชาติเดียวเนื่องจาก ใช้กำลังฌานกำลังสมาธิของตัวเอง

ส่วนที่ใช้การฝึกจิต และ ระลึกชาติได้นั้นมีผลจากการฝึก วิชชามโนมยิทธิ
ในการใช้ ญาณ 8 บุพเพนิวาสานุสติญาณ ทำให้ระลึกชาติในอดีตได้ วิธีนี้ฝึกได้
ไม่ยากจนเกินไป และ ได้เร็วระลึกชาติย้อนกลับไปได้หลายชาติ เนื่องจาก

" เป็นการขอบารมีจากพระท่านให้มาช่วยไม่ใช้กำลังฌานกำลังสมาธิของตนเพียงอย่างเดียว "

ระลึกชาติไปเพื่ออะไร ?
การระลึกชาตินั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจางในการ เวียนว่ายตายเกิด เพื่อ ความ
เห็นทุกข์ในการเกิด ของเราในแต่ละชาติ เพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดเป็นใครจะสูงจะต่ำ เพียงไร
ก็ทุกข์ เพื่อให้ เข้าใจสมมติ ในทรัพย์ในสมบัติที่เคย เป็นของเราแต่พอตายทุกสิ่งก็เปลี่ยนเจ้าของ
ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราอีกส่วนตัวเราก็ไม่อาจเอาสิ่งใดไปได้นอกจาก
ความดีงามของจิตใจ - บุญกุศล - บารมีคุณความดี
ที่เราได้สั่งสอนถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้เป็นสกุลสัมมาทิฐิสืบต่อไป

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกการระลึกชาติ แล้ว ขอให้เจริญวิปัสสนาญาณต่อจน จิตเกิด
นิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายในการเวียนว่าย ตายเกิดจนจิตยกขึ้นสู่อารมณ์นิพพานด้วยเทอญ
***

โดย สาวิกา

 

กลับไปที่ www.oknation.net