วันที่ พุธ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขบวนเสด็จ.........


วันนี้ผมได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่ง ตอนแรกเห็นหัวข้อว่า "ขบวนเสด็จ..." ก็ไม่ได้ตื่นเต้สอะไรมากมาย แต่ก็ต้องเปิดอ่าน แล้วก็ได้พบกับเนื้อหาดังนี้

"ขบวนเสด็จ........
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเกาะปูยู ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ประทับ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่งไปยัง สถานีอนามัยบ้านเกาะปูยู ทอดพระเนตรการดำเนินงานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านเกาะยาว ทอดพระเนตรห้องรักษาพยาบาลและห้องฉุกเฉิน"

ก็เลยลองอาศัย google เจ้าเก่า ค้นหาดูรายละเอียดอีกครั้ง ก็ได้พบกับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตรัง และสตูล

(เนื้อหาบางส่วน)

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเกาะปูยู ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูลประทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่งไปท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูยู
      
   

   จากนั้น ประทับเรือเร็วพระที่นั่งไปยัง โรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูลรายงาน
การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียน ทรงปลูกต้น โพทะเล ทอดพระเนตรห้องสมุด โรงอาหาร
โรงครัว ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสาธิตการเรียนการสอน

   จากนั้น พระดำเนินไปยัง สถานีอนามัยบ้านเกาะยาว ทอดพระเนตรการดำเนินงานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีอนามัย
บ้านเกาะยาว ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจครรภ์ โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมชลประทาน
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง

   จากนั้น ประทับเรือเร็วพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียน และทรงติดตามการดำเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนา , ทรงปลูกต้นศรีตรัง 1 ต้น

   จากนั้น  ประทับเอลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จ ฯ ไปเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ทรงประทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่ง เสด็จไปโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ทรงเปิดอาคารเอนกประสงค์
เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ 1 ต้น , เสด็จไปศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดบ้านเกาะสาหร่าย ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน
การสอนหลักสูตรแปรรูปอาหารทะเลและหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  ทอดประเนตรผลการดำเนินงานของโรงสีข้าว
ชุมชนพระราชทาน ทรงพระราชดำเนินไปศูนย์คอมพิวเตอร์และวิทยุชุมชน ทรงเยียมหน่วยแพทย์และราษฏร

พร้อมกันนั้น ที่ด้านท้ายจดหมาย มีข้อความที่เขียนไว้ว่า

"คุณรู้สึกอย่างผมไหม?
ผมรู้สึกอมยิ้มทุกครั้งเมื่อได้เห็น
ไม่เคยเห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินประเทศใดทำพระองค์ติดดินเท่านี้
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"


ผมเองไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยละ ว่า ผมเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจและซาบซึ้งยิ่งนัก

โดย ใบไม้ไกลต้น

 

กลับไปที่ www.oknation.net