วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานเปิดฐานสวนหลวงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552


วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณ 09.00 น. เปิดฐานสวนหลวงแห่งใหม่ซึ่งย้ายจากที่เดิม มาอยู่ภายใน ซ.พัฒนาการ 20 แยก 7

ประวัติฐานสวนหลวง

ประมาณพุทธศักราช 2539 ในสภาพสังคมที่ยังไม่เข้มแข็ง ชุมชนบางชุมชนแออัดขาดการดูแลหรือได้รับการดูแล ทุกข์- สุข โดยไม่ทั่วถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ดูแลภาครัฐซึ่งมีกำลังอันจำกัด แต่ภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อน กลุ่มชนชาวมุสลิม ประมาณ 5-6 คน นำโดย คุณ สุไลมาน เผือกผ่อง , คุณ วสันต์ แย้มแสง , คุณ บุญชู ริหมัด และกลุ่มเพื่อนๆ จึงได้ปรึกษากันที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเริ่มจากชุมชนของตนเองก่อน ซึ่งในขณะนั้นศักยภาพมีเพียงเล็กน้อย แต่ความตั้งใจจริงจึงมีผู้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ แม้ผู้ที่ให้การช่วยเหลือจะมิได้รับประโยชน์ใดๆ เลยก็ตาม สุรพล อึ้งศรีวงษ์ หรือรู้จักกันในนาม "พี่เฮน เนสซี่" ผู้ซึ่งอุดมการณ์เดียวกัน ได้เข้าร่วมและปรึกษาที่จะเพิ่มศักยภาพของหน่วยนี้ขึ้น โดยสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์ ข่าวถูกแพร่สพัดไปเรื่อยๆ จากปากต่อปากถึงผลงาน ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเริ่มออกมาให้ความร่วมมือมากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น และได้มีการปรึกษากันว่าควรจัดตั้งขึ้นเป็นฐาน โดยใช้ชื่อว่า "ฐานสวนหลวง" ตามพื้นที่จัดตั้ง จัดให้มีผู้ดูแล บริหาร วางแผนการทำงานจัดให้มีการฝึกอบรมในหลายด้าน เช่น การปฐมพยาบาล การจราจร การรักษาสถานที่เกิดเหตุ ซึ่ง ณ ปัจจุบันฐานสวนหลวงมีสมาชิกจำนวนมากกว่า 100 นาย 

โดย ปิดทองหลังพระ

 

กลับไปที่ www.oknation.net