วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์สดๆ :: ถอนสมมติและบัญญัติเป็นวิมุตติ........ยกจิตให้เหนือใจ  ยกจิตให้เหนืออัตตา

ยกเหนืออนัตตา  ถอนสมมติด้วยพุทธธรรม

อีกทอนถอนบัญญัติ  ถึงวิมุตติหลุดพ้นกรรม

อนุสัยพ้นใจนำ-  พบดวงจิตดอกบัวบาน

เอากายถ่ายคืนโลก  หวังวิโมกข์แดนนิพพาน

เอาใจคืนดินดาล  ธรรมชาติทั้งรูปนาม

อัตตา-อนัตตา  เหลือจิตาที่งดงาม

วิญญาณผ่านนิยาม  ส่งคืนสู่ความว่างไป

กลับนิพพานบ้านเก่า  ไร้รูปเงาแสงอำไพ

ไร้รูปไร้นามใด  จิตเดิมแท้อันแน่นอน

ถึงด้วยการปล่อยวาง  สุดปลายทางสิ้นอาทร

นิพพานาสิ้นอาวรณ์  อมตะเป็นนิรันดร์

แสงทิพย์นิพพานศรี  พระบารมีบิดานั้น

ฉัพพรรณรังษีฉวีวรรณ  พลังพระทรงประทาน

รับไว้ยกดวงจิต  นิรามิสสู่นิพพาน

อริยะเหลือประมาณ- ในคุณาธรรมามี

ปิดอบายสี่สนิท  ยกภูมิจิตประสิทธิ์ศรี

มุ่งตรงทรงความดี  มรรคผลมีนิพพานัง

แสงทิพย์รับคุณกลับบ้าน  แดนนิพพานสมดังหวัง

ช้าไยตั้งใจฟัง  ที่เราบอกไม่หลอกลวง

เงินทองไม่ต้องจ่าย  รับแสนง่ายดายทั้งปวง

เชิญรับประทับทรวง  เรือแสงทิพย์กลับนิพพานฯ


บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@gmail.com

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net