วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รวมพลังเบญจภาคี ร่วมฟื้นฟูทะเลไทย 2


                    มีอะไรใน อีเอ็มบอล ชุดฟื้นฟูทะเลไทย

        ปัญหาในทะเล เป็นเรื่องที่มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ยากหากมองอย่างไม่ละเอียด หรือผิวเผิน เพราะความกว้างใหญ่ของท้องทะเล ทำให้ไม่น่าเชื่อว่า จะมีปัญหา

      แต่ถ้าสอบความผู้ที่อยู่ในท้องทะเลจริงๆ ในรอบ 50 ปี ผ่านมา จะมีข้อมูลชัดเจนโดยเฉพาะกุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเล  ส่วนหนึ่งของปัญหา อาจจะเกิดจากการขาดการศึกษาระบบนิเวศน์และความโลภอันไม่สิ้นสุดของชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง แค่อีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ที่ถูกทำลาย รวมทั้งสารพิษมากมาย ที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลด้วย ว่าไปแล้วก็คงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ถ้าหากจะรอให้เป็นไปได้ ก็อาจจะสายเกินไป

      งานฟื้นฟูทะเลไทย ได้มีการปฏิบัติจากหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน มานานต่อเนื่องหลายปี เช่น ครู และนักเรียน จากโรงเรียนนาสักวิทยา และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชุมพร  กลุ่มเกษตรกรที่กลับใช้เทคนิคจุลินทรีย์ แทนการเกษตรเคมี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการ ทำแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ อ่าวทุ่งคา วสี  ที่มีการจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนชาวทะเล จำนวน 30 ชุมชน และมีการนำอีเอ็มไปไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก นอกจากนั้นภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชาว สวนและผู้เลี้ยงกุ้งและสัตว์นำหันมาใช้เทคนิคธรรมชาติ และใช้ อีเข็ม แทนการใช้สารเคมี จำนวนมากขึ้น จากกิจกรรมดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้ว่า การที่มีหอยหลอดเกิดขึ้นจำนวนมากจนมีชื่อเสียงดังทั่วประเทศอาจเกิดขึ้นจากรณีดังกล่าว

      ในกิจกรรมฟื้นฟูทะเลไทย จากภูผาสู่มหานที กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน ได้จัดให้มีการนำก้อนจุลินทรีย์ ไปทิ้ง ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ถึงท้องทะเล และเลือกใช้จุลินทรีย์สูตรต่างๆ จำนวน 4 ชุด เพื่อเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำ  สำหรับจุลินทรีย์และเทคนิควิธีกลุ่มอื่นๆ นั้นอาจจะมีจุลินทรีย์ และกระบวนการผลิตแตกต่างกันออกไป ในทีนี้ จะขอกล่าวในเทคนิควิธีอีเอ็มบอล โดยจุลินทรีย์อีเอ็มเท่านั้น

แม้จะมีความเชื่อว่าจุลินทรีย์อีเอ็ม ค่อนข้างจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีมาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพและข้อมูลทางวิชาการมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ เนื่องจากมีผลสำเร็จจาการนำไปใช้ทั่วโลกมาหลายสิบปี  เรื่องสำคัญอยู่ที่กระบวนการผลิตหาก

      การแก้ปัญหาน้ำเสีย ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนถึงท้องทะเล มักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งยากที่จะทำสำเร็จ จึงต้องปรับกระบวนการใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ได้ ที่ผ่านมา แทบทุกโครงการ ต้องทิ้งงบประมาณของรัฐ ทำโครงการจบแล้วก็เลิกกันไป ปัญหาที่แก้ไขได้ระยะหนึ่งก็กลับมามีตามเดิม  ดังกรณีตัวอย่าง ดังเช่นคลองแสนแสบ หรือโครงการคลองสวยน้ำใส ต่างๆ การที่กลุ่มคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ดำเนินต่อไป โดยขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ก็คงอยู่ได้ไม่นานก็จบไป  แล้วรอจนเกิดปัญหาขึ้นมาอีก ก็ค่อยแก้ไขกันอีกที

      ดังนั้น การดำเนินการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต้องหาวิธีการอะไรก็ได้ที่ผู้ดำเนินการสามารถมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตประจำวันและที่เหลือพอที่จะนำมาเป็นต้นทุนในการผลิตก้อนบำบัดน้ำเสียหรือ อีเอ็มบอล เพื่อใช้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่นำมา ใช้ทำอีเอ็มบอลนั้นถ้าไม่ทำการบำบัดก็จะเป็นตัวต้นเหตุในการทำลายสิ่งแวดล้อมมาปรับให้เป็นตัวช่วยแก้ปัญหาได้ จำเป็นต้องเป็นวิธีการที่ดีและถูกต้อง

 

วัสดุอีเอ็มบอลสูตรพิเศษ เฉพาะงานของโรงเรียนนาสักวิทยา โดย นายมนัส หนูสวี (อาจารย์โรงเรียนนาสักวิทยา)

วัสดุแห้ง 

       รำละเอียด      100          กก.                  

       รำหยาบ        50          กก.

       หินฟอสเฟส      50          กก.

       มูลค้างคาว       50          กก.

       แร่แคลเซี่ยม      25          กก.

       แมกนีเซี่ยม       25          กก.

       โคลนทะเล       50          กก.

       เค๊กปาล์ม        50          กก.

       โบโกฉิหมักแบบไร้อากาศ  50     กก.

วัสดุเปียก 

       วัสดุน้ำ อีเอ็มหัวเชื้อ     3            ลิตร 

       กากน้ำตาล          7             ลิตร

       ปลาหมัก           20             ลิตร

       ฮอร์โมนผลไม้        20             ลิตร

       ฮอร์โมนยอดไม้       20             ลิตร

       สุโตจู             5              ลิตร

       ปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหาร   50              ลิตร

       น้ำซาวข้าวหมัก       50             ลิตร

วิธีทำ

          1.  ผสมวัสดุแห้งให้ข้าวกัน

        2.  ผสมวัสดุน้ำให้เข้ากัน

        3.  คลุกเคล้า วัสดุชุดแห้ง และชุดน้ำให้เข้ากัน ให้มีความชื้นมากพอที่จะปั้นเป็นก้อนขนาดลูกเท่าเปตองได้

        4. นำไปผึ่งไว้ที่ร่มจนแห้ง

ประโยชน์และวิธีการใช้

  1. ใช้บำบัดน้ำเสียโดยใน หนึ่งก้อนต่อน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร
  2. ใช้รดน้ำต้นไม้ให้งอกงาม ออกดอกผลดี (ใช้ 1 ก้อนทุบให้ละเอียดแช่น้ำ 100 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน)
  3. ใช้ 1 ก้อนทุบให้ละเอียดใส่ลงในโถส้วม  1 เดือน/ก้อน ส้วมจะเต็มช้าลง
  4. ใช้ 1 ก้อนทุบให้ละเอียดผสมดิน และน้ำซาวที่หมักไว้ 20 วันขึ้นไป ทาหน้ายางพารา ป้องกันโรค ต่างๆ ได้ น้ำยางจะเพิ่มขึ้น 25 – 30 %
  5. ใส่ในคอกสัตว์ ให้สัตว์แทะ บำบัดกลิ่นเหม็นในคอก สัตว์จะมีสุจภาพดี
  6. ใส่ในแหล่งน้ำต่างๆ การเลี้ยงสัตว์น้ำ 1- 2 วา /ก้อน  ทำให้ผลผลิต เพิ่มขึ้น
  7. ใส่ในนา สวน 1- 2 วา / ก้อนทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  8. นำไปขยายจุลินทรีย์ต่อโดยใช้ 1 ก้อน กากน้ำตาล 0.5 ลิตร หมักแบบไร้อากาศ ทิ้งไว้ 7-10 วัน

โดย รักษ์สายน้ำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net