วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เครือข่ายผู้ปกครอง..พลังแฝงทางการศึกษาที่น่าจับตามอง


                เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา.ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
มีมุมมองมากมายที่อยากเล่าสู่กันฟัง...เครือข่ายผู้ปกครองนั้นเป็นย่างก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง 
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์
หลักอยู่
3 ประการด้วยกัน คือ
              
 - ดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
                
- เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรม
ของนักเรียน
               
- เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิด  ระหว่างผู้ปกครอง
ครู  และนักเรียนในสถานศึกษา
                  กรรมการเครือข่ายจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับประชาคมผู้ปกครอง
นั่นเอง  เพราะตัวแทนของเครือข่ายผู้ปกครองอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของคนในชุมชนนั้น ๆ  แม้ว่าจะไม่ใช้ทั้งหมดก็ตาม..แต่ก็เป็นเสียงที่ทรงพลัง..
                
เป็นเสียงที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนได้..เพราะเป็นเสียง
สะท้อนของผู้รับบริการทางการศึกษา
                
เป็นพลังที่จะให้การสนับสนุนให้สถานศึกษาก้าวไปข้างหน้าในทุก ๆ ด้าน ในขณะ
เดียวกันก็เป็น
พลังแห่งการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย..
                 อยู่ที่โรงเรียนจะเลือกเดินอย่างไร...ชี้นำ ..ครอบงำ..หรือรับฟัง..

                 ของแบบนี้อยู่ที่คนใช้...แต่บอกไว้อย่างหนึ่งว่า..ประชาชนทุกวันนี้มีคุณภาพ  มี
ความรู้..เริ่มมองว่าโรงเรียนเป็นองค์กรสาธารณะที่เขาเป็นเจ้าของ  เป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา
อย่าคิดว่าจะสั่งหรือกำหนดผู้ปกครองได้ง่าย ๆ ...เหมือนใจคิด

                 โรงเรียนที่ดีต้องฟังเสียงชาวบ้าน..มากกว่าบังคับให้ชาวบ้านเสียเวลามานั่งฟังและ
คิดตามโรงเรียนครับ

            
     บางทีการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง  อาจเกิดจากพลังแฝงเหล่านี้ก็เป็น
ไปได้..

  .
.

.

โดยปกติผู้ปกครองมักให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอยู่ในระดับดี
เพราะไว้วางใจในการดำเนินงานของโรงเรียน

.

.
ให้กรอกข้อมูล..ท่านก็กรอกให้..น่ารักครับ

.

.
แจกแบบสอบถามเสร็จ..นั่งคุยเสวนากัน

.

.
เวลาผ่านไป..ผมว่าพวกเราผู้ปกครองคุยกันเองดีมั้ย..คุณครู
.


.

มุมมองจากผู้ปกครองแต่ละท่านน่ารับฟัง..เสนอด้วยภาษาง่าย ๆ แต่เข้าใจ
.

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net