วันที่ พุธ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พั น ธ ะ กิ จ ...ห้ อ ง ที่ ไ ร้ ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น


ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่

หยิบตลับเทปเพลงเก่า

ในอัลบั้ม การะเกด

นั่งฟังพร้อมเสพข่าวสารยามเช้า

ในช่วงเดือนแห่งการโบยบินของผีเสื้อปีกงาม

ที่โดนกระสุนปลิดปีกที่โบยบิน

ร่วงลับไปแล้วในแดนใต้

ฟังบทเพลงของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ทำให้หวลระลึกถึงความต่างระหว่างจิตของกรุงและชายแดน

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล

ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์

ใช่อยู่ที่ สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด

ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน

ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์

มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่

สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง

ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

.

..

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

แด่ครูชายแดนใต้ ครูดอย และคุณครูทุกท่าน

โดย หนุมานชาญสมร

 

กลับไปที่ www.oknation.net