วันที่ พุธ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติศาสตร์การตั้งรกรากของชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา


On Wednesday, May 27, 2009 I was invited to give a speech to the 4th grade (Nong Mook's) classroom about being an immigrant in the United States.  Here are some significant info to share....

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ฉันได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง "ชาวต่างชาติผู้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา" ณ ห้องเรียนของน้องมุก เลยถือโอกาสนำมาแบ่งปัน

Immigrants in the United States of America

From 1850 to 1930, the foreign born population of the United States increased from 2.2 million to 14.2 million.  The highest percentage of foreign born people in the United States reached its peak in 1890 at 14.7%.  Following this time period immigration fell because in 1924 Congress implemented a quota system in which each country was only allowed to have 2% more immigrants per year based on their respective numbers in 1890.  The Immigration Act of 1924 favored immigrants from Northern European countries that already had many immigrants in the U.S. by 1890.  Immigration continued to fall throughout the 1940s and 1950's, but it increased again afterwards, but was still low by historical standards.  After 2000, immigration to the United States numbered approximately 1,000,000 per year. In 2006, 1.27 million immigrants were granted legal residence.  Mexico has been the leading source of new U.S. residents for over two decades; and since 1998, China, India, and the Philippines have been in the top four sending countries every year.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2393 - 2473 จำนวนผู้อพยพชาวต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านคน เป็น 14.2 ล้านคน โดยมีอัตราการเพิ่มสูงสุด 14.7% ในปี พ.ศ. 2433 และต่อมาได้มีการประกาศใช้นโยบายผู้อพยพ ในปี พ.ศ. 2467 โดยกำหนดโควต้าของแต่ละประเทศเพียงปีละ 2% โดยถือเอาจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2433 เป็นผลให้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นพลเมืองสหรัฐลดจำนวนลง ตั้งแต่ปี 2483 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2543 ทางการสหรัฐได้อนุญาตให้มีชาวต่างชาติสามารถเข้าเป็นพลเมืองสหรัฐได้ปีละ 1 ล้านคน และ 1.27 ล้านคนในปี 2549 ซึ่งกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีชาวเม็กซิกันอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด รองลงไปคือ จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์

·        The United States of America was founded by thirteen colonies of Great Britain on July 4, 1776.

ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นจากการประกาศอิสรภาพของอาณานิคมที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจำนวน 13 อาณานิคม ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319

·        In 1782 Bangkok was designated as the capital of the Kingdom of Thailand.

ราชอาณาจักรไทย ได้มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง

·        Thailand and the U.S. have had good diplomatic relations since 1833, and have recently celebrated their 175 years of mutual friendship in 2008.

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย เริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2376 และฉลองมิตรภาพครบรอบ 175 ปี เมื่อ พ.ศ. 2551

History of Thai Immigrants in U.S.

The first people from Thailand who immigrated to the United States were Chang and Eng Bunker, the famous Siamese twins, who came to the United States in 1830.  They settled in White Plains, North Carolina, were naturalized as citizens in 1839, adopting "Bunker" as their last name.

ชาวไทยคนแรกที่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ อินและจัน แฝดสยามผู้ลือนาม ซึ่งเดินทางไปอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2373 ตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่เมืองไวท์เพลน มลรัฐนอร์ทคาโรไรน่า ซึ่งได้รับสัญชาติอเมริกันเมื่อปี พ.ศ. 2382 และได้เริ่มใช้นามสกุล "บังเกอร์" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

The first student to emigrate from Thailand was Mr. He Thien (original name "Thien Hee"), who came with an American missionary, and graduated from a New York medical college in 1871. He was the father of the 9th Prime Minister of Thailand Pote Sarasin.

นักศึกษาไทยคนแรกที่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาคือนายเทียนฮี้ ซึ่งเรียนจบวิทยาลัยแพทย์ที่นิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2414 นายเทียนฮี้ ภายหลังได้เป็นพระยาสารสินสวามิภักดิ์ เป็นบิดาของนายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศไทย

 • From 1961-1970, about 5,000 Thai immigrated to the United States.
 • ปี 2504-2513 มีประชากรไทยจำนวน 5,000 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • From 1971-1980, about 44,000 Thai immigrated to United States.
 • ปี 2514-2523 มีประชากรไทยจำนวน 44,000 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • From 1981-1990, about 64,400 Thai immigrated to United States.
 • ปี 2524-2533 มีประชากรไทยจำนวน 64,400 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 • In 1993, there were an estimated 120,000 persons of Thai descent living in the United States.
 • ปี 2536 มีประชากรเชื้อสายไทยจำนวน 120,000 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 • In 2000, there were 150,093 Thai residents in the United States.
 • ปี 2543 มีประชากรเชื้อสายไทยจำนวน 150,093 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

This is largely due to the U.S. presence in Thailand during the Vietnam War (1959-1975), which exposed American soldiers to Thai culture, and to the subsequent influx of Thai Americans.

การเพิ่มขึ้นจำนวนของประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้น มีสาเหตุประการสำคัญมาจากการที่ได้มีทหารอเมริกัน จี.ไอ. ไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม (ในระหว่างปี พ.ศ. 2502-2518) เป็นผลให้ทหารอเมริกันได้เริ่มสัมผัสกับวัฒนธรรมไทย

 • Total population: 210,850 or 0.05% of the U.S. population at present.
 • ปัจจุบัน มีประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 210,850 คน หรือเท่ากับ 0.05% ของประชากรสหรัฐอเมริกา

Los Angeles, California has the largest Thai population outside of Thailand. Roughly 66% percent of all Thai Americans live in Los Angeles. It is also home to the world's first and only Thai Town.  In 2002, there was an estimated 80,000+ Thai immigrants living in Los Angeles.  Because of this, Los Angeles is sometimes referred to as Thailand's 77th province.

ลอสแองเจอลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นับว่าเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรไทยที่อาศัยอยู่นอกประเทศมากที่สุด และประมาณ 66% ของคนไทยในสหรัฐอเมริกานั้นอาศัยอยู่ในเมืองลอสแองเจอลิส อีกทั้งเมืองลอสแอนเจอลิสยังเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มี "ไทยทาวน์" และในปี พ.ศ. 2545 นั้น มีคนไทยอาศัยอยู่ในลอสแอนเจอลิสถึงกว่า 80,000 คน บางครั้งจึงเรียกเมืองลอสแอนเจอลิสว่าจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

*** Bangkok and Los Angeles are both known as the City of Angels.

*** ที่น่าประหลาดใจนั้นก็คือ ทั้ง กรุงเทพมหานคร และ ลอสแอนเจอลิส ล้วนมีความหมายเดียวกันว่า "เมืองของเทพ และ/หรือ เทพธิดา"

Thai Americans are well known for bringing the cuisine of their native Thailand to America – the famous “Thai cuisine” or “Thai Food”.

คนไทยในสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในด้านของ "อาหารไทย" อันเลื่องชื่อ

Famous Thai American

คนอเมริกันเชื้อสายไทยที่มีชื่อเสียง

ENG-CHANG BUNKER, the famous Siamese Twins.

แฝดสยาม อิน-จัน

PORNTIP NAKHIRUNKANOK, Miss Thailand & Miss Universe 1988.

ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทย และนางงามจักรวาล ปี พ.ศ. 2531

TIGER WOODS, a professional golfer.

ไทเกอร์ วู้ด ลูกครึ่งอเมริกัน-ไทย นักกอล์ฟมือโปร

JOHNNY DAMON, a former Red Sox, now Yankee, baseball player.

จอห์นนี่ เดมอน ลูกครึ่งอเมริกัน-ไทย นักเบสบอลมืออาชีพ

TAMMY DUCKWORTH, Assistant Secretary of Public and Intergovernmental Affairs, U.S. Dept. of Veterans Affairs

แทมมี่ ดักเวิร์ท ลูกครึ่งอเมริกัน-ไทย อดีตทหารผ่านศึก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ประเทศสหรัฐอเมริกา

The children seemed to enjoy listening to my stories and interacted well with many questions and answers.  Some of the children's interesting questions were:

เด็กๆ นั้น นับว่าตื่นเต้นและได้รับความสนุกสนานกับการบรรยายของฉันมาก เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการตอบและซักถาม และส่วนหนึ่งของคำถามที่น่าสนใจของเด็กๆ ก็คือ

Do you think if there is any 'discrimination' in this country?

When did you most recently experience discrimination?

คุณคิดว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการแบ่งแยกชนชั้นหรือไม่

คุณเคยมีประสบการณ์ถูกแบ่งแยกชนชั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

โดย DrJoy

 

กลับไปที่ www.oknation.net