วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิวรณ์ ๕


นิวรณ์ มี ๕ อย่าง

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

นิวรณ์, นิวรณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี, สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม มี ๕ อย่าง คือ
           ๑. กามฉันท์ พอใจในกามคุณ
           ๒. พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น
           ๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่ซึมเซา
           ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและรำคาญ
           ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

 "พิชิต นิวรณ์ ๕" โดย กันตวีโร

   อกุศล ผลกรรม ทำลายล้าง
ดับหนทาง ขวางจิต คิดศึกษา
โบราณก่อน สอนสั่ง ยังนานมา
นิวรณ์ ๕ พาเบียน เสี้ยนหนามฌาน

   ปริยัติ จัดเรียน เพียรสุตตะ
กามฉันทะ ละออก นอกแก่นสาร
รูปรสกลิ่น ยินจับ ดับอาการ
หากไม่ผลาญ บานผลิ กิเลสเรา
   
   พยาบาท ฆาตร้าย วายผู้อื่น
เหมือนเติมฟืน ฝืนผิด จิตโดนเผา
ตั้งสติ วิธี ที่บรรเทา
หยุดแค้นเขา เฝ้าใจ ไม่จองเวร
 
   ถีนมิทธะ จะพา หาหดหู่
คนไม่รู้ สู้ดม ชมพิมเสน
เพราะเกิดจาก มากห่วง ง่วงโงนเงน
ซึมเซาเอน เป็นหนัก พักเสียบ้าง
 
   ใจฟุ้งมา พาวน จนหงุดหงิด
ด้วยเจอพิษ ติดขัด มัดอาหาร
การกินต้อง ลองลด ปลดลมปราณ
กระเพาะงาน ท่านหนัก จักต้องตรอง
   
   หากสงสัย ให้ฟัง ลังเลหาย
จิตกับกาย หมายแยก แตกเป็นสอง
ภาวนา อารมณ์ ลมแผ่วผ่อง
หลังช่ำชอง ล่องลม ปฐมฌาน

โดย กันตวีโร

 

กลับไปที่ www.oknation.net