วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้


ก้าวต่อไปของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้
ก่อร่างสร้างรูปมาครบขวบทศวรรษ ถึงขั้นว่ามีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไม่น้อยหน้ากว่าเครือข่าย
องค์กรภาคประชาชนองค์กรอื่นๆ

มาวันนี้สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะขยับขยาย “แนวคิด”
สร้างฐานสมาชิกให้มีความชัดเจนขึ้นกว่าเดิม โดยการรับสมัครเป็นสมาชิกสังกัดเครือข่าย
โดยตรง

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลักษณะสมาชิกของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านอยู่ในรูปกลุ่ม
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านที่ยึดหัวหาดอยู่ในพื้นที่ต่างๆตามชายฝั่งทะเล ซึ่งยากแก่การระบุ
ชัดว่ามีใครบ้าง จำนวนเท่าไหร่ รวมถึงมีศักยภาพแค่ไหน

ที่สำคัญ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ ปัจจุบัน กลุ่ม ชมรม ที่เป็นสมาชิกเดิมหลายพื้นที่กำลังอยู่ใน
ช่วงอ่อนล้าซาแรง ไม่ต่างจากกลุ่มองค์กรชาวบ้านในเครือข่ายอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ฯลฯ

รวมถึง ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ ปัจจุบัน บรรดาพี่เลี้ยงที่เรียกกันว่า “เอ็นจีโอเล” ซึ่งทำงานกับ
กลุ่มองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ และเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้สมาพันธ์ฯอยู่นั้น
ต่างก็ต้องรับศึกเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และเม็ด
เงินหลากรูปแบบที่ใครต่อใครทุ่มลงไปในชุมชน จนแทบไม่มีเวลาขับเคลื่อนนัยสำคัญ
แห่ง “ความเป็นสมาพันธ์ฯ” ให้ไปอยู่ในหัวใจชาวประมงพื้นบ้านได้

ยิ่งรูปแบบงานของสมาพันธ์ฯ ดำเนินงานด้านการผลักดันนโยบายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแม้
จะมีความสำคัญต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ปัญหาของชาว
ประมงได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ เหมือนกับการแก้ปัญหาปากท้องที่คุกคามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ไม่แปลก ที่การทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสักคนหันมาความร่วมไม้ร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อ
ขับเคลื่อนงานของสมาพันธ์  จึงเป็นสิ่งที่บรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลายผลักดันได้ยากแสนยาก

อันนี้ กล่าวถึงเฉพาะบรรดาพี่เลี้ยงที่ “ทำงาน” อย่างจริงจัง และทุ่มเท !

ส่วน ในกรณีอื่นเขาไม่ให้พูดกัน !?

ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ที่ดำรงอยู่เช่นนี้ แนวคิดการรับสมัครสมาชิกสังกัดเครือข่ายโดย
ตรงจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

อย่างน้อยๆ หากสามารถเผยแพร่แนวคิด จนสร้างแนวร่วมได้อย่างจริงจัง ห้วงเวลาข้าง
หน้าเครือข่ายสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านก็จะสามารถกำหนดท่าทีและขับเคลื่อนพลัง
ด้วยรูปแบบต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

อย่างที่รู้ๆ “ความชัดเจน” นั้น ๆ ก็เหมือนกับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพราะถ้ามี
มันก็พูดจากันรู้เรื่อง และสื่อสารให้เป็นการเป็นงานกันได้มากกว่าวิทยุมดแดงเป็นไหนๆ !

ฝ่ายประมงพาณิชย์ ที่ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างไม่บันยะบันยังจนทะเลเสื่อมโทรม
ไปทั่ว เขายังมีสมาคม  ที่สร้างการต่อรองผลประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งๆที่มีจำนวนไม่ถึง
20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำการประมงทั้งหมด

แล้วชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือสอดคล้องกับหลักธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำประมงในทะเล จะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้

แน่นอน – ว่าการดำเนินการตามแนวคิดเช่นนี้ยากพอๆกับแนวทางเดิม

แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าลองพิสูจน์ และดีกว่าปล่อยให้ “ตัน” อยู่แบบนี้ไม่ใช่หรือ

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net