วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหาคอนโด : อยากเอาพื้นที่จอดรถทำห้องช่างได้หรือเปล่า ?


<em>Date: Mon, 11 May 2009 16:44:17 +0700
Subject: รบกวนถามเพิ่มเติม
From: condofarang@gmail.com
To: condo.mgr@hotmail.com </em>

สวัสดีค่ะ
 
มีเรื่องรบกวนถามเรื่องหนึ่งอีกแล้วนะคะ
คืออย่างนี้อาคารที่จะเข้าไปบริหาร ปรากฎว่าสำนักงานของนิติเล็กมาก อยู่ได้ประมาณ 3 คน ทีนี้มีปัญหาเรื่องห้องช่าง ก็เลยต้องการจะใช้พื้นจอดรถประมาณ 2ช่อง กั้นเป็นห้องช่าง ทีนี้จะมีปัญหากับลูกบ้านไม๊คะ จะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหากับลูกบ้านคะ
(ชื่อเล่น)

<em>2009/5/12 * ** <condo.mgr@hotmail.com></em>

คอนโดที่ผมดูแลอยู่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน
แนวทางปฏิบัติขอให้ดูสัมพันธภาพระหว่างกรรมการฝ่ายต่างๆ
กับลูกบ้านกลุ่มต่างๆให้ดี  พื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่สวนกลางใช่หรือเปล่า
การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง
ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ครับ
และต้องได้มติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด ( ในการเรียกประชุมนัดแรก )
หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ในการเรียกประชุมนัดที่ 2

แต่ถ้าช่วงนี้เจ้าของโครงการยังถือเสียงข้างมากอยู่ก็ควรจะรีบทำ
หมายความว่าต้องล๊อบบี้ลูกบ้านส่วนหนึ่งให้คล้อยตามด้วย
เพราะกฎหมายกำหนดว่า หากเจ้าของร่วมรายหนึ่งรายใดมีเสียงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด
ให้ลดจำนวนเสียงลงให้เหลือเท่ากับคะแนนเสียงเจ้าของร่วมส่วนที่เหลือ
 
ทีนี้พอคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากันก็จะต้องมีเจ้าของร่วมส่วนนึงมาช่วยเทคะแนนเสียงให้
คะแนนเสียงจึงจะเกินกึ่งหนึ่งได้ (ในนัดแรก )
หรือถ้าเจ้าของร่วมมีเสียงเกิน 1 ใน 3 ก็ให้ไปลงมติในนัดที่ 2 เอา
(ลดคะแนนเสียงลงให้เท่ากับลูกบ้านส่วนที่เหลือแล้วยังเกิน 1 ใน 3 )
 
เทคนิควิธีการก็คือ เรียกประชุมนัดแรกแล้วเจ้าของโครงการยังไม่ต้องลงทะเบียน
เพื่อทำให้เสียงไม่ครบองค์ประชุม ( 1 ใน 4  ของคะแนนทั้งหมด )
เพื่อที่จะได้เรียกประชุมนัดที่ 2 ภายใน 15 วัน
แล้วไปลงมติโดยใช้เสียงเกิน 1 ใน 3 ของเจ้าของโครงการ ก็จะผ่านฉลุย
 
ที่แนะนำมาทั้งหมดนี้ อยู่ในสมมุติฐานที่ว่า
เจ้าของโครงการเป็นคนดี มีคุณธรรมนะครับ
แต่ถ้าเจ้าของโครงการไม่เป็นแบบที่คิดก็ตัวใครตัวมัน
ก็ต้องทนอยู่ในห้องแคบๆกันต่อไป

ลืมไป ! ขอมติสร้างจากที่ประชุมใหญ่แล้ว  อย่าลืมขออนุมัติงบประมาณด้วยล่ะ

โดย ผู้จัดการคอนโด

 

กลับไปที่ www.oknation.net