วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พั น ธ กิ จ แ ห่ ง พั น ธ กิ จ....... ใ น มุ ม ส บ า ย ๆ ข อ ง ห ม อ พ ร ทิ พ ย์


ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ได้เดินทางเก็บข้อมูลกับภาพถ่าย

ทั้งในด้านบุคคล งานวัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ภาพในมุมเล็กๆกลับทำให้ชีวิตมีความรู้สึกที่สดชื่น

ในโลกแห่งความจริง แม้การงานจะหนักหนา

โดนผลกระทบจากหลายๆฝ่าย

แต่ในมุมเล็กๆ เป็นสิ่งที่งดงาม

โดย หนุมานชาญสมร

 

กลับไปที่ www.oknation.net