วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ระบบเศรษฐกิจ


ความแตกต่างของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและทุนนิยม

แบบสังคมนิยม
จะแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน
สังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหลักๆ
เอกชนจะมีส่วนในการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้บ้าง อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ส่วนสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ รัฐจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด
เอกชนไม่มีอำนาจเลย ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกน้อย มีอิสระน้อย
นโยบายมาจากส่วนกลางทั้งหมด
การแข่งขันกันน้อย สินค้าอาจไม่ได้คุณภาพสูงสุด
คนงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
แต่แบบสังคมนิยม การกระจายรายได้ของประชาชนเท่าเทียมกัน
และสวัสดิการที่ได้รับจะเท่าเทียมกัน

แต่แบบทุนนิยม
แบบนี้อิสระของเอกชนมีมากกว่าแบบสังคมนิยม
โดยเอกชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของปัจจัยได้อย่างอิสระ
รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงเอกชนเลย 
มีกลไลตลาดเป็นตัวควบคุม
ตัวเลือกในสินค้าและบริการหลากหลายกว่า
ทำให้มีการแข่งขันกัน ทำให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูง
ประชาชนมีแรงจูงใจในการทำงานมาก
มีข้อเสียคือ การกระจายรายได้ของประชนค่อนข้างไม่เป็นธรรม

แต่ทั้งนี้ แบบสังคมนิยมและทุนนิยมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนรวมไปถึงประเทศชาติ และต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตไปในทางที่ดี 

ประเทศไทยน่าจะเหมาะกับระบบเศรษฐกิจแบบผสม
เพราะ เอกชนมีเสรีภาพในการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แต่ยังคงอยู่ในการควบคุมของรัฐ เพื่อไม่ให้การกระจายรายได้เกิดความไม่เป็นธรรม สวัสดิการต่างๆเท่าเทียมกัน เป็นการนำข้อดีของทั้งแบบทุนนิยมและผสมมารวมกัน ทำให้ข้อเสียน้อยลงไป

โดย N_LUFFY

 

กลับไปที่ www.oknation.net