วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการ 'จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤติสิ่งแวดล้อม'


นิทรรศการ “จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม”
9 – 31 กรกฎาคม 2552

ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการศึกษาโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยนำศิลปินที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ และนักศึกษากว่า 70 คน เดินทางไปยังโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม  ณ สวนป่าปางตอง(ปางอุ๋ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักถึงหน้าที่ในการร่วมกันอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


ผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการ 'จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม' ประกอบด้วยงานจิตรกรรมจำนวนกว่า 70 ชิ้น  โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรมปี 2551), ศ.วิโชค มุกดามณี, สมวงศ์ ทัพพรัตน์, วุฒิกร คงคา, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาและนิสิตนักศึกษา


พิธีเปิดนิทรรศการ 'จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤติสิ่งแวดล้อม' ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.30 น. ณ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    

สอบถามเพิ่มเติมที่ :  
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 101 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

โทร.0-2281-5360 ถึง 1 
หรือดู www.queengallery.org

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net