วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****กุศลที่มีกำลังแรง มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นพิเศษ*****


กุศลที่มีกำลังแรง มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นพิเศษ

กุศลที่เป็นอารมณ์อย่างหนักหน่วง จะต้องเป็นกุศลที่มีกำลังแรง มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นพิเศษ

เช่นทำบุญด้วยของดีๆ ประณีต หรือการทำบุญครั้งใหญ่เป็นพิเศษ หรือถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลดี มีสมาธิดี มีปัญญาดี

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส ย่อมทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจ

แม้ให้ทานแก่คนที่ขัดสน อดอยาก หรือสัตว์เดรัจฉานที่อดโซ เท่ากับช่วยให้ชีวิตเขาเป็นอยู่ได้

การกระทำเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดความซาบซึ้งตรึงใจเป็นพิเศษ แม้การรักษาศีลที่มีความตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ เมื่อมีเหตุจะให้ก้าวล่วงศีล ก็มีความอดทน ไม่ยอมให้ล่วงศีล

เพราะอาศัยมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประธาน กุศลนั้นก็จะมีกำลังเป็นพิเศษ

ยิ่งเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เช่นให้ทาน ก็นึกว่าการให้ทานนั้นเป็นการดี ควรให้ เป็นธรรมที่บัณฑิตสรรเสริญ

เป็นการทำที่เป็นประโยชน์ คือสละสิ่งที่ไม่เป็นสาระ เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นสาระ คือสละทั้งวัตถุและทั้งกิเลส เพื่อให้ได้อริยทรัพย์

หรือสละกุศลเล็กน้อยเพื่อทำกุศลใหญ่ๆ เช่นสละกุศลที่เป็นเวยยาวัจจมัย มีการช่วยเหลือทางกาย วาจา เช่นไม่ไปงานบุญ แต่ส่งปัจจัยไปช่วย แล้วไปเรียนธรรม ซึ่งเป็นกุศลที่ประเสริฐกว่า เพราะโอกาศที่จะได้พบสัจจธรรมอย่างนี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง

หรือสละการเรียนธรรม เพื่อไปปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อทำลายกิเลส เพื่อการสร้างกุศลที่เป็นไปเพื่อการตัดภพชาติ จะได้พ้นจากสังสารทุกข์

การทำกุศลที่มีการพิจารณาไตร่ตรองก่อน ทำให้กุศลนี้มีกำลังแรงเป็นพิเศษ เพราะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยอธิบดี หรือปัญญานั่นเอง

ต่อมาภายหลังก็อาศัยอารมณ์ของกุศลที่มีกำลังแรงกล้านั้น ทำให้เกิดการกระตุ้นเตือนใจ ให้จิตนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ของกุศลที่ทำไปแล้ว ยกเอากุศลที่ทำไปแล้วนั้น ขึ้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์อีก(ต้องนึกถึงกุศล อย่าไปนึกถึงวัตถุที่ทำกุศล เพราะรูปไม่เป็นอธิบดีอารมณ์ให้กุศลเกิด)ทำให้เกิดปีติปลาบปลื้มยินดีในกุศลที่ทำไปแล้ว


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net