วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหาสมุทรแห่งความทุกข์


มหาสมุทรแห่งความทุกข์
"วัฏฏสงสาร-สงสารวัฏฏะ".......
คือ การเวียนว่ายตายเกิดนี้ เปรียบได้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล

เวิ้งว้าง ไกลสุดลูกหูลูกตา...มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่ง....
สรรพสัตว์ทั้งหลาย...ต่างก็แหวกว่ายวนเวียนอยู่ในห้วงมหรรณพนั้น

อย่างไร้ซึ่งจุดหมาย แต่ถ้าต้องการว่ายลัดตัดตรงไปสู่ฝั่ง
หนทางนี้ก็มีอยู่....คือการ"ตัดมูลแห่งวัฏฏะ".....

มูลแห่งวัฏฏะ คือเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิด
เป็นเครื่องกีดกัน...เป็นเครื่องล่อ...เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว

ให้สัตว์โลกวนเวียนอยู่...พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้เหตุที่สัตว์โลก
ทั้งหลาย ยังไปสู่ฝั่งโน่น...ฝั่ง"มรรคผลนิพพาน"ไม่ได้ ก็เพราะว่า"จิต"

ของเขา ยังข้องอยู่ในอารมณ์...เช่นนี้ผู้ที่จะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพาน
จำเป็นจะต้องตัดมูลแห่งวัฏฏะนี้เสียก่อน...

โดยการ..."ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"จนบรรลุซึ่งมรรคผล
แม้เพียงขั้นต่ำเป็น"พระอริยบุคคล"...ก็เท่ากับว่า...ได้ว่ายลัดตัดตรง

ไปสู่ฝั่งมหาสมุทร มองเห็นฝั่งอยู่รำไรอยู่เบื้องหน้าแล้ว
ซึ่งเมื่อว่ายต่อไปคือ..ได้ปฏิบัติวิปัสสนา..อีกไม่ช้าไม่นานก็จะบรรลุถึงฝั่ง

คือ...."ฝั่งโลกุตตระ ฝั่งพระนิพพาน"..ได้ ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏฏสงสาร...ในมหาสมุทรแห่งทุกข์อีกต่อไป จนตลอดนิรันด์กาล...ฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอความสุขความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆท่านนะคะ...
 

โดย lovemagic

 

กลับไปที่ www.oknation.net