วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 'กมล ทัศนาญชลี'


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 'กมล ทัศนาญชลี'

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ปี 2540 ได้กำหนดจะจัด 'นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ' เนื่องในวาระที่ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ อายุครบ 65 ปี


ดร.กมล ทัศนาญชลี พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ท่านได้เดินทางกลับมาประเทศไทยทุกปี และทุกครั้งที่เดินทางกลับมาก็มักจะได้สร้างสรรค์ผลงานไว้เสมอ เช่น ประติมากรรมในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาค รวมถึงผลงานด้านเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) ได้สร้างไว้มาก

ในโอกาสที่ดร.กมลจะมีอายุ 65 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดนิทรรศการขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ซึ่งผลงานที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้จะเป็นงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา และงานจัดวาง ในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยที่พัฒนาการออกไปจากงานเครื่องปั้นดินเผาเดิม


ดร.กมล  ได้กล่าวว่า “เซรามิค เป็นงานที่ท้าทายมาก เพราะการทำเซรามิคต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดคิด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นผลดีเกินกว่าที่คาดไว้ หรืออาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ได้ ดังนั้น จึงเป็นเหมือนความท้าทาย ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการที่ต้องหาหลักการและเหตุผลเป็นที่ตั้ง เพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ลงตัวต่อไป อันเป็นวิถีทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ อันที่อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน…"

"…นอกจากนี้ประสบการณ์, สภาพสิ่งแวดล้อม, กระบวนการในการเตรียมความพร้อม, และการยอมรับสภาพในการทำงานเซรามิค ยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้น, ความยินดี, หรือความรันทดใจ ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะมีอยู่ครบในการทำงานเซรามิค…"

"...บ่อยครั้งที่ผมได้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้กลายเป็นความสมบูรณ์ลงตัวในงาน สำหรับผมแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนาน, ท้าทาย, และตื่นเต้น และถือเป็นการต่อสู้ทางความคิดอย่างหนึ่ง การที่ผมได้แก้ปัญหานั้นด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คือ โอกาสสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์ลงตัวได้ในผลงานชิ้นนั้นๆ…"

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 'กมล ทัศนาญชลี' จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


www.rmutt.ac.th

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net