วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถานีวิทยุชุมชนการสื่อสารบุญนิยม"เสียงธรรมร่วมใจ"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนหลังใหม่

รับฟังวิทยุชุมชน"มูลนิธิธรรมะร่วมใจ"ได้ที่
FM.91.50 MHZ ออกอากาศ 2 ช่วงเวลาโดยไม่มีโฆษณา
ช่วงเช้า 04.30 น -14.00.น
ช่วงเย็น 15.00-21.30.น ทุกวัน
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนของ"มูลนิธิธรรมะร่วมใจ"
๑.รักษาและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.ส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดวัฒนธรรม
๔.เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความสามัคคีชุมชน
๕.เผยแพร่ให้ความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีฯ บางส่วน
ร้อยเอ็ดบางส่วน..ศรีสะเกษบางส่วน..ติดต่อสอบถาม
"มูลนิธิธรรมะร่วมใจ" วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ตั้งอยู่ถนนอรุณประเสริฐ(ยโสธร-อำนาจเจริญ) บ้านม่วงไข่ ต.กระจาย อ.ป่าติ๊ว จ.ยโสธร..
045-795-048.

045-795-505.

089-6291452
Email..prasupatto@yahoo.co.th

watmaster08gmail.com

 

โดย พุทธสิกขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net