วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 14 มะขามป้อม


มะขามป้อม

มีเหตุเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติคือ

เมื่อคราวเสด็จไปเก็บพืชพรรณที่ภูเขาหิมพานต์เพื่อแสดงให้ชฎิลดาบสเห็นเป็นการปราบพยศ

นอกจากทรงเก็บมะม่วง หว้า และส้มแล้ว ยังทรงเก็บมะขามป้อมมาด้วย

และเสด็จไปถึงโรงเพลิงก่อนที่ดาบสทั้งหลายจะไปถึง

..................................................

อ้างอิงเรื่องและรูป

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

 

 

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net