วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Life Strategies


ลักษณะพื้นฐานของคนเรา
1. สิ่งที่คนกลัวมากเป็นอันดับ 1 คือการถูกผู้อื่นปฏิเสธ
2. สิ่งที่คนต้องการมากเป็นอันดับ 1 คือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
3. หากคุณต้องการเข้าไปจัดการพฤติกรรมผู้อื่นอย่างได้ผลคุณควรใช้วิธีที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกดีๆกับตัวเอง
4. คนเราทุกคนก่อนที่จะเอาตัวไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดจะคำนึงก่อนว่า "เราจะได้อะไรจากสถานการณ์นั้น"
5. คนเราทุกคนชอบพูดเรื่องที่สำคัญกับตัวเอง
6. คนจะฟังและเอาไปปฏิบัติเฉพาะแต่สิ่งที่เขาเข้าใจ
7. คนเราจะรู้สึกชอบ ไว้ใจ และเชื่อคนที่ชอบเขาตอบ
8. บ่อยครั้งที่เราทำสิ่งต่างๆที่บอกเหตุผลไม่ได้
9. แม้แต่คนดีมีคุณภาพก็เป็นคนที่ใจคอคับแคบได้ และมันเป็นเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้ง
10. คนเราทุกคนสวมหน้ากากยามอยู่ในสังคม คุณต้องมองลึกลงไปจึงจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา

Life Strategies
1. หัวใจของความฉลาด คือการรู้จักฉลาดให้ทันเวลา
2. จงเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
3. จงเป็นผู้ที่ "รู้ทันเกม"
4. คนเราทำในสิ่งที่ได้มาซึ่งผลตอบแทน
5. คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณไม่ยอมรับได้
6. การกระทำให้รางวัลกับชีวิต
7. ไม่มีสิ่งใดเป็นความจริง จะมีเพียงการรับรู้เท่านั้น
8. ชีวิตต้องการการบริหาร ไม่ใช่การเยียวยารักษา
9. จงสอนคนอื่นว่าเขาควรปฏิบัติต่อเราอย่างไร
10. การให้อภัยนำมาซึ่งพลังอำนาจมากมาย
11. คุณต้องเอ่ยมันออกมา ก่อนที่คุณจะเรียกร้องมันได้

คุณสมบัติแห่งความสำเร็จ
1. วิสัยทัศน์
2. การวางแผนที่ดี
3. ความหลงใหล
4. ความจริง
5. ความยืดหยุ่น
6. ความกล้าใด้กล้าเสีย
7. การอยู่เป็นกลุ่มก้อน
8. การลงมือกระทำ
9. รู้จักจัดลำดับความสำคัญ
10. การบริหารตัวเอง

โดย KK-rich

 

กลับไปที่ www.oknation.net