วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โฮมรูมออนทัวร์...เที่ยวบวกกับงาน บูรณาการกับความสุข


                ผมเพิ่งขับรถฝ่าสายฝนกลับมาจากอำเภอหนองหญ้าปล้อง  วันนี้ผมมีกิจกรรม
ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานดูแลนักเรียน  เป็นหน้าที่ของครู
ประจำชั้นทุกคนจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  สำหรับตัวผมเองอยากเรียกภาระงานในครั้งนี้
ว่า..โฮมรูมออนทัวร์ครับ..เรียกให้เก๋ไก๋..เร้าใจ..ดูได้อารมณ์ดีครับ..
                กิจกรรมโฮมรูมกับการศึกษานั้น  เป็นของคู่กันครับ แยกอย่างไรก็แยกไม่ออก 
ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ  นิยมนำมาใช้ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  เพราะเป็นกิจกรรมการสอนที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตต่าง ๆ ของผู้เรียน  โดยแต่ละโรงเรียนก็จะ
มีกรอบในการดำเนินงานตามบริบทของตน

                 กิจกรรมโฮมรูมจะครอบคลุมตั้งแต่ทักษะทางการเรียน  การสำรวจตัวเองของ
ผู้เรียน  การวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิต การเตรียมตัวสอบ  การป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ 
เช่น ยาเสพติดเป็นต้น..และบางโรงเรียนกิจกรรมโฮมรูมอาจรวมไปถึงการบำเพ็ญประโยชน์อีก
ด้วย
          
                
ส่วนการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้น   เป็นนโยบายที่ต้องการให้ครูได้ลงลึกในการทำ
ความเข้าใจกับนักเรียน  เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน 
เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

                ความจริงเรื่องพวกนี้มีมานานแล้ว..อย่างน้อยก็หลายสิบปีเห็นจะได้..ในตอนนั้น
โครงการฝึกสอนชนบทโรงเรียนฝึกหัดครูที่ผมเรียนอยู่  เขาจะบรรจุกิจกรรมฝึกปฎิบัติให้พวกเรา
ที่เป็นนักเรียนครูทำ  เรียกว่า กิจกรรมโฮมโปรเจ็กต์..พวกผมต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ไป
ตรวจแปลงผักและเล้าไก่ ที่นักเรียนของผมทำโครงงาน...
               ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนครูกับ
ชาวบ้าน  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก  ใครสอบไม่ผ่านกิจกรรมนี้สอบตกครับ..
               เมื่อต้องทำหน้าที่ครูประจำชั้น...การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสำหรับผมนั้น  จึงไม่ใช่
เรื่องยุ่งยากลำบากอะไรมากนัก... เราทำให้สนุก..ก็มีความสุขที่จะทำ
               โฮมรูมออนทัวร์..ของผมจึงเป็นเรื่องของการเยี่ยมบ้านผสมผสานกับการท่องเที่ยว
อันเป็นนิสัยที่ผมชื่นชอบ..
               จึงไม่แปลกอะไรที่ผมจะขับรถฝ่าสายฝนไปไกล...จากเยี่ยมบ้านนักเรียนไปสุด
ปลายทางถึงบ่อน้ำร้อนที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง..
               สนุกอย่าบอกใคร..มีภาพสวย ๆ  มาฝากด้วยครับ

.

.
วิวสวย ๆ  บนเส้นทางโฮมรูมออนทัวร์ของผม
.


.
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยายของนักเรียนที่บ้านห้วยท่าช้าง
รอยต่อเชื่อมระหว่างเขาย้อยกับอำเภอหนองหญ้าปล้อง
.


.
จากห้วยท่าช้างเราต้องผ่านทุ่งนาเขียวขจี..และขุนเขาลูกนี้ไปยังบ้านท่าตะคร้อ
.

.
บ้านท่าตะคร้อประชากรส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่และ.ทำเห็ดครับ
.

.
ห้วยแม่ประจันต์ลำห้วยสำคัญของคนบ้านท่าตะคร้อ
.

.
เรือนเพาะเห็ดนางฟ้า.เห็ดหูหนู.กิจการที่บ้านนักเรียนของผม
.

.
เรือนหลังคาจากท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา..ไม่ใช่รีสอร์ตกลางนานะครับ
โรงเห็ด.นางฟ้า..ของชาวบ้านท่าตะคร้อ..หรูมั้ยครับ..
.

.
เห็ดนางฟ้า..ของแท้..จากกระท่อมชายเขา
.

.
บ่อน้ำร้อนที่หนองหญ้าปล้องในวันที่ฝนฉ่ำฟ้า
.


.
สถานบริการอบไอน้ำ..ที่บ่อน้ำร้อนหนองญ้าปล้อง
.

.

.

 

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net