วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภารกิจปกป้องป่าคลอกพ้นภัยมารีน่า ของเยาวชนรักษ์บ้านเรา


‘เยาวชนรักษ์บ้านเรา’
ใต้ภารกิจปกป้องป่าคลอกพ้นภัยมารีน่า

“กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา” เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านป่าคลอก
ในการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง คือ ป่าชายเลน หญ้าทะเล จนได้รับคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2551

จากอารมณ์โกรธของเด็กชายสุเมธ การะนาม ในปี 2536 ที่โดนกลุ่ม
อนุรักษ์บ้านป่าคลอกจับ เพราะใช้เครื่องมือประมงผิดประเภทในการจับปลา
จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แข่งกับกลุ่มอนุรักษ์
บ้านป่าคลอก โดยมีอาจารย์มานะ สามเมือง เป็นที่ปรึกษา

กิจกรรมก็เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลน หญ้าทะเล และร่วมขับเคลื่อนการต่อสู้
กับชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคลอก

ต่อมา สถานการณ์การแย่งชิงทรัพยากรบ้านป่าคลอกเกิดความรุนแรงขึ้น
ด้วยความเป็นห่วงของพ่อแม่ ทางกลุ่มเยาวชนจึงลดบทบาทลง
จากจุดนี้จึงทำให้ทางกลุ่มเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาเป็น “กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา”

แกนนำของกลุ่มรุ่นปัจจุบัน บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกประมาณ 200 กว่าคน
แบ่งได้เป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กิจกรรมของกลุ่มมีแค่กปลูกป่าอย่างเดียว
ช่วงที่ 2 มีการจัดทำสื่อ วารสาร ชื่อ “วารสารริมหาด” และช่วงที่ 3
ยังเน้นเรื่องสื่ออยู่ แต่ตอนนี้เป็นสื่อสารคดี และสื่อละครหุ่นมือ ละครใบ้

สำหรับเนื้อหาในการแสดงละครหุ่น เริ่มแรกเด็กๆ สนใจประเด็น
การรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งละครใบ้นี้น้องๆ
ได้ไปแสดงในงานประมงโลก ปี 2550 ที่จังหวัดภูเก็ต และแสดงในโอกาสต่างๆ
แล้วแต่ใครจะติดต่อมา

ตอนนี้เด็กๆ รู้สึกเป็นห่วงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพราะเด็กๆ ได้รับรู้เรื่อง
การสร้างมารีน่า ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะมีการปล่อยน้ำเสีย
ซึ่งมีผลต่อหญ้าทะเล และสัตว์น้ำ

“ถ้าเปรียบมารีน่าเหมือนแผ่นกระดาษพวกหนูจะขยำมันทิ้งไป”
แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการลงทุนเป็นพันล้าน
พวกหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆ ทำได้เพียงหาข้อมูลข่าวสาร
บอกเพื่อนๆและพ่อแม่

“ได้แต่ภาวนาและหวังลึกๆ ว่า ผู้ใหญ่จะยุติการสร้างมารีน่า”


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net