วันที่ พุธ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกวดผลงานศิลปกรรม 'นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต' ครั้งที่ 21


โตชิบา จัดการประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 21 ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ร่วมกับ กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2552 ขอเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองและอาจารย์สถาบันศิลปะ  ส่งเสริมให้สมาชิกและยุวศิลปินร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในหัวข้อ  “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  ชิงโล่รางวัลพระราชทานพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา โดยแบ่งตามระดับการศึกษาดังนี้ 

1. ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา : ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน   และ มีขนาดความกว้าง ความยาว ไม่ต่ำกว่า 15 x 22  นิ้ว และไม่เกิน 22 x 30 นิ้ว

2. ระดับ อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  : ส่งผลงานได้ไม่เกิน  3 ชิ้น  ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  สื่อผสม และอื่นๆ โดยผลงานศิลปกรรมทุกประเภทมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (ไม่รวมกรอบและฐาน) 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2552 ที่ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งผลงานได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โตชิบา โทร.02-511-7710-12 หรือ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โทร. 02-221-3841

ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการที่  http://www.toshiba.co.th  

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net