วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รับสมัครอาสาข้างเตียง เครือข่ายพุทธิกา


รับสมัครอาสาข้างเตียง เครือข่ายพุทธิกา

เครือข่ายพุทธิกา

รับสมัครอาสาข้างเตียง (ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย)

กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเรื้อรัง หรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกำลังใจและการช่วยเหลือดูแลจากคนรอบข้าง แม้ว่าโรงพยาบาลจะมีแนวทางการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ทว่าระบบโรงพยาบาลก็มีภาระในการดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลตอบสนองต่อความทุกข์ของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสภาวะทางจิตใจที่เป็นทุกข์เนื่องจากความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย
ด้วยเหตุนี้ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี 2552 นี้ จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันโดยการทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ โดยเน้นไปที่การดูแลด้านจิตใจ อาทิ การเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เป็นเพื่อนข้างเตียงผู้ป่วย และชักชวนให้ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาลแล้ว ยังช่วยบ่มเพาะให้ผู้เข้าร่วมหรืออาสาสมัครเกิดแรงบันดาลใจและเห็นความสำคัญของจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การการทำบุญรูปแบบใหม่ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมตามแนวคิดฉลาดทำบุญอีกด้วย

คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. ไม่จำกัดเพศและวัย แต่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
2. สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ อบรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวันเวลาที่กำหนดได้
3. สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องตลอด 3 เดือน
4. เปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ รับฟัง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

รับสมัครอาสาข้างเตียงดังนี้  
อาสาดูแลผู้ป่วยเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ฯ อนุสาวรียชัย์สมรภูมิ
รับอาสาสมัคร    15 คน
ปฐมนิเทศ    วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552
อบรม    วันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณเรือนร้อยฉนำ เจริญนคร
ระยะเวลาการทำงาน    กันยายน-กลางธันวาคม 2552 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วแต่นัดกับผู้ป่วย   
สัปดาห์ละครั้งแล้วแต่นัดกับผู้ป่วย
แลกเปลี่ยนและสรุปการเรียนรู้    เดือนละครั้ง รวม 3 ครั้ง   
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
เขียนแนะนำตนเอง รวมทั้งเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจากการเป็นอาสาสมัคร
โดยส่งมาที่ pueypier@gmail.com หรือโทรสาร 02-883-0592 หรือเครือข่ายพุทธิกา 90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยจะแจ้งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในต้นเดือนสิงหาคม

ติดต่อสอบถาม     เครือข่ายพุทธิกา 085-919-7616

 

โดย p1000

 

กลับไปที่ www.oknation.net