วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"มึงกูไอ้ชูไอ้เรือง กันทั้งเพ"


คอลัมน์ : สำนวนแหลงได้แรงอก


มึงกูไอ้ชูไอ้เรือง

          มึง กู ไอ้ชู ไอ้เรือง เป็นสำนวนใต้ที่มีความหมายว่า มีอยู่ไม่กี่คนแถมยังเป็นพวกเดียว
กันทั้งนั้น ส่วนมากเป็นการใช้พูดเพื่อใช้ต่อว่าคณะบุคคลใดๆที่กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วนำ
แต่พรรคพวกของตัวเองเข้าไปมีบทบาท อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่ก็เป็นการพูดแสดงอารมณ์
แกมรำคาญต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำท่าเหมือนจะยิ่งใหญ่เอิกเริกไปด้วยผู้คน แต่จริงๆ
แล้วมีใครอยู่ไม่กี่คนเท่านั้น  ตัวอย่างการใช้สำนวนประกอบประโยค เช่น
         “แย็ดแม่ม...ไอ้โหม้นักการเมืองเปรตนี้ กูเห็นสายังแต่โหม้มึงกูไอ้ชูไอเรือง ทั้งเพที่เข้า
ไปเป็นรัฐมนตรี แล้วมันอีทำโยชน์ให้โหม้เราได้พรือ”
          หรือ “อีไปหวังไหร้กับพรรคประชาธิปดว่าจะล้มเลิกโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด ไอ้โหม้
นักการเมืองตายยายนั้นกับโหม้นายทุน สากูว่ากะโหม้มึงกูไอ้ชูไอ้เรืองกันทั้งเพ”
          หรือ “ภาคประชาชนเรา ตอใดมันอีเติบใหญ่จริงๆสักทีนิ เห็นไปงานไหนๆกะยังแต่มึง
กู ไอ้ชู ไอ้เรือง ทั้งเพ”
          สำนวน มึง กู ไอ้ชู ไอ้เรือง บางพื้นที่ภาคใต้ อาจใช้เป็น มึง กู ไอ้ชู ไอ้ชัย ซึ่งก็มี
ความหมายในทำนองเดียวกัน
 

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net