วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Cyber Ethics @ อันตราย !! ไซเบอร์สเปซ


   มีความไม่สบายใจ และความไม่เข้าใจ ในการสื่อสารผ่านไซเบอร์สเปซ Oknation ตลอดเมื่อวานนี้ (30) ความไม่เข้าใจอันเกิดจากความสับสนในสิทธิ และอำนาจการสื่อสารที่ไร้ขอบเขต จนกระทั่ง blogger ละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบ และเซ็นเซอร์ตัวเอง (self-censor) อันเป็นภารกิจสำคัญ ในนาทีแรกที่ส่งผ่านสารขึ้นสู่เวบเพจ

   "..บล็อกเกอร์ในครอบครัว Oknation จัดการพื้นที่บนไซเบอร์สเปซ และทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการด้วยตัวเอง พวกเขามีอิสระที่จะโพสต์เนื้อหาใดๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่องใดๆ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของบรรณาธิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักใช้ในทางปฎิบัติอย่างเข้มงวด"

(พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การสื่อสารถึงมวลชนบนไซเบอร์สเปซ เอกสารประกอบการสัมมนา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พฤษภาคม 2550)

   ในโลกของสื่อยุคเก่า ข้อเขียน บทความ จำนวนมาก ที่ถึงแม้จะผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากบรรณาธิการแล้ว ก็ยังส่งผลความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ของบุคคลอื่น ไม่ว่าความผิดพลาดเหล่านั้นจะก่อให้เกิดคดีฟ้องร้องหรือไม่ก็ตาม

    โดยเฉพาะการพาดพิงถึงสถาบัน ในสถานการณ์ที่มีความพยายามจะใช้สื่อทุกรูปแบบเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารเพื่อรับใช้กลุ่มผู้ประสงค์ร้ายต่อบ้านเมือง การส่งผ่านพลเมืองข่าวที่อาจขาดความรู้ในเชิงจริยธรรม จึงเป็นช่องทางที่สะดวก ง่ายดายที่สุด

    เวบไซต์ You Tube  เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน

   อำนาจการสื่อสารในไซเบอร์สเปซ จึงเป็นอำนาจที่มีขอบเขต เป็นอำนาจที่ต้องเคารพและให้ความใส่ใจในข้อเขียนที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม หรือสำคัญยิ่ง คือสถาบัน

    อำนาจการสื่อสาร ต้องใช้ควบคู่ไปกับ กฎ กติกา มารยาท (Codes of Conduct) ดุจเดียวกับที่สื่อเก่า ต้องมีกฎแห่งจริยธรม เป็นเครื่องมือนำทาง

    อย่าใช้ดาบในมือบั่นคอตัวเอง !

   

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net