วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“น้ำเพชร แก่นสาร” การทำความดีไม่เกี่ยวกับความรวยจน


คอลัมน์ : แวดวงชุมชน

“น้ำเพชร แก่นสาร” การทำความดีไม่เกี่ยวกับความรวยจน


                   แม้จะเพิ่งเข้ามาทำงานในแวดวงการจัดการดูแลรักษาทะเลได้ไม่กี่ปี  แต่วันนี้
“น้ำเพชร แก่นสาร” หรือ “พี่เพชร” ประชาสัมพันธ์กลุ่มอนุรักษ์อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าว
น้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลายเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีความหวัง อย่างยิ่งว่า
จะนำพาการงานการจัดการดูแลทะเลไปสู่จุดหมายปลายทาง กลุ่มอนุรักษ์อ่าวประจวบคีรีขันธ์
เป็นการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้านจาก3 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ริมรอบขอบอ่าวประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ บ้านขั้นกระได บ้านอ่าวน้อย และบ้านม่องล่าย ซึ่งเป็นบ้านของพี่เพชร
                   พี่เพชรไม่ได้เป็นคนม่องล่ายโดนกำเนิด  แต่หลังออกทะเลล่องเรือมากับสามี
จาก จ.เพชรบุรีมาถึงบ้านม่องล่ายเมื่อหลายปีก่อน พี่เพชรก็เลือกที่ตั้งถิ่นฐานของตัวเองที่นี่
เพราะเกิดความประทับใจในความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ที่น่าชื่นชม
คือ หลังจากตั้งถิ่นฐานทุกวันนี้พี่เพชรรู้สึกรักและหวงแหนผืนดินและทะเลที่อยู่หน้าบ้านของ
ตัวเอง ไม่ต่างไปจากเจ้าของแผ่นดินถิ่นเกิดที่สายรกฝังอยู่ในผืนดินแม้แต่น้อย เธอบอกว่า
เพราะทะเลและผืนแผ่นดินที่นี่ทำให้เธอและครอบครัวทำมาหากินและได้หยัดยืนอยู่อาศัย 
เมื่อคิดดีเช่นนี้ จะแปลกอะไรที่ในเวลาต่อมาเธอและชาวบ้านคนอื่นๆจึงรวบรวมกำลังกันจัด
ตั้งกลุ่มอนุรักษ์อ่าวฯขึ้น หลังจากพบว่าสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปูม้า ที่เคยสร้าง
รายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัวของเธอและชาวบ้านม่องล่ายคนอื่นๆเริ่มหายไปจาก
อ่าวประจวบฯ  เนื่องจากมีการทำประมงด้วยการใช้ “ไซพับตาถี่”  ทั้งจากคนภายนอกและ
คนภายในที่ไม่ยั้งคิด รวมถึงการเข้ามาของเรือประมงพานิชย์จากจังหวัดระยองและเพชรบุรี
ที่ใช้ไซพับเป็นเครื่องมือการทำประมงแต่ละครั้งนับพันๆ ลูก เธอบอกว่า ถ้าไม่ทำอะไรเลย
อนาคตของผู้คนที่นี่ ลูกหลานของผู้คนที่นี่ ก็คงได้แต่นั่งมองลมหาย ของตัวเองที่เริ่มรวยริน
ลงทีละนิดเท่านั้น เมื่อคิดดีเช่นนี้ จะแปลกอะไรที่ปัจจุบัน การพยายามสร้างกิจกรรมอัน
หลากหลายเพื่อการจัดการดูแลทะเลของเธอและเพื่อนๆ ในกลุ่มฯ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะ
กิจรักษาทะเล การประสานเครือข่ายสร้างกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในจังหวัด การประสาน
กับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ การร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานราช
การในพื้นที่ จึงเป็นความหวังที่มีอนาคตอย่างยิ่งในการนำสิ่งที่กำลังจะสูญหายได้กลับมาฟื้น
ตัวอีกครั้ง
                 โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดทำธนาคารปูม้า หรือการรับเลี้ยงอนุบาลปูม้าที่กำลัง
ไข่ในถังออกซิเจนจากสมาชิก เพื่อให้มันออกลูกวางไข่เสียก่อน (หากบังเอิญจับติดขึ้นมา)
ซึ่งได้พี่เพชรคนนี้นี่แหละ เป็นกำลังสำคัญคอยดูแลรับปูขายปูรวมถึงคอยให้อาหารระหว่าง
ที่ปูยังไม่ออกลูกวางไข่ ทั้งๆที่ครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะในอันดับท้ายๆของหมู่บ้าน
เสียด้วยซ้ำ แต่ใครสักคนเคยว่าไว้ “การทำความดีไม่เกี่ยวกับความร่ำรวยหรือยากจน”
ด้วยเหตุนี้กระมังที่หญิงสาวลูกสอง ที่มีบุคลิกจริงใจ อัธยาศัยดี คนนี้ จึงยอมเสียสละ
เข้ามาร่วมกับเพื่อนๆเพื่อทำกิจกรรมดีๆอย่างไม่ย่อท้อ
                 เธอบอกว่า การเข้ามาทำงานดูแลรักษาทะเล จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร
มาก เพียงแต่ต้องทำให้มันเป็นกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต อย่างเธอเองการเป็น
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอนุรักษ์ฯก็เป็นเรื่องปกติ ธรรมดาๆ ใครมาใครไปก็แค่ต้อนรับ
ขับสู่ หรือพูดคุยกันอย่างญาติมิตร เพียงแต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่กลุ่มกำลังดำเนินการอยู่
แล้วสามารถอธิบายคนอื่นได้ ก็เท่านั้น


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net