วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 19 มะตูม


ครั้งแรกที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากการตรัสรู้ ทรงประทับ ณ นิโครธาราม

เหล่าพระญาติมารับเสด็จ แต่เห็นว่าทรงมีชันษาน้อยกว่าตน จึงนั่งแอบอยู่ข้างหลัง ส่งพระกุมารมานั่งแถวหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องวันทาพระองค์ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นสู่อากาศ โปรยละอองพระบาทลงสู่พระญาติ เหล่าพระญาติจึงได้คลายมานะ

ได้ประทับที่ นิโครธรามนี้หลายครั้ง

ครั้งที่ 2 คือเมื่อพระน้านางถวายผ้าสาฎก แต่พระองค์ไม่ทรงรับ ให้ไปถวายแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์รูปที่รับคือ "พระศรีอาริย์"ในอนาคต (กรุณาย้อนอ่านในเอนทรี่ "ฝ้าย" ค่ะ) เป็นต้น

ในครั้งหนึ่งที่ประทับอยู่ที่ นิโครธาราม เช้าวันหนึ่ง เสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ขากลับ ได้เสด็จไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อน ได้ประทับใต้ต้นมะตูมหนุ่ม

............................................................

อ้างอิงเรื่อง และรูป

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net