วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความเป็นมาของชนชาติอุยเกอร์(สาธารณรัฐประชาชนจีน)


 

ความเป็นมาของชนชาติอุยเกอร์

หลาย ปีที่ผ่านมาชาวมุสลิมกลุ่มน้อยในประเทศจีนถูกพูดถึงบ่อยครั้ง นับตั้งแต่การที่มีหลายคนถูกสหรัฐจับกุมฐานเป็นผู้ก่อการร้าย และถูกส่งตัวไปคุมขังยังคุกที่กวนตานาโม และมีการปะทะกันในถิ่นที่อยู่กับชาวจีนเชื้อสายฮั่นซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของ ประเทศ


ภาพแผนที่แคว้นซินเจียง ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อเตอร์กิสถานตะวันออก

     - ชาวอุยเกอร์เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน อาศัยอยู่ในแคว้นซินเจียง  ดินแดนห่างไกลของจีน ซึ่งแต่ก่อนคือเตอร์กิสถานตะวันออก
     - ที่สหรัฐ และเมืองอะดิเลด ในประเทศออสเตรเลีย  มีชาวอุยเกอร์ที่ย้ายถิ่นไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นอันดับที่ 2 และ 3 รองจากในประเทศจีน
     - ซินเจียงตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร (6.1 ตารางไมล์) หรือใหญ่เป็น 4 เท่าของรัฐแคลิฟอร์เนีย
     - ข้อมูลทางการระบุว่า เตอร์กิสถานตะวันออกมีเนื้อที่ 1.8 ล้านตารางกิโลเมตร (6.8 ตารางไมล์)  แต่เขตแดนถูกผนวกเข้ากับเขต Qinghai และ Gansu ของประเทศจีน หลังจากการรุกรานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 1949
     - ประวัติของชนชาติอุยเกอร์ในเตอร์กิสถานตะวันออก สามารถสืบเนื่องย้อนหลังไปได้ถึง 4,000 ปี


ภาษาท้องถิ่นของชาวอุยเกอร์มีทั้งหมด 13 ภาษา

วัฒนธรรม

     - ซินเจียงในสมัยก่อน เป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายโบราณที่ตัดผ่านเตอร์กิสถานตะวันออกในสมัยนั้น ดังนั้นวัฒนธรรมของชาวอุยเกอร์จึงได้รับอิทธิพลผสมผสาน ทั้งจากจีน ยุโรป แอฟริกาเหนือ และรัสเซีย
     - ชาวอุยเกอร์มีชีวิตผูกพันกับครอบครัวเป็นหลัก มีวัฒนธรรมด้านดนตรีและการเต้นรำเฉพาะถิ่น รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ที่ประณีตงดงามและยืนยันถึงความรุ่งเรืองในอดีต


ชาวอุยเกอร์ให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก

     - จากการที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งตะวันออก และตะวันตก ซึ่งทำให้ด้านศาสนาของชาวอุยเกอร์เปลี่ยนไปมา จนในปีคริสตศักราชที่ 934 ช่วงการปกครองของราชอาณาจักร Karahanid ชาวอุยเกอร์หันมานับถือศาสนาอิสลาม และเมืองคาชการ์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเตอร์กิสถานตะวันออก กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้อิสลามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

อุยเกอร์และประเทศจีน

     - อาณาจักรอิสลามในเตอร์กิสลานตะวันออกของชาวอุยเกอร์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซินจียงในปี ค.ศ. 1884 หลังจากศูนย์เสียอิสรภาพ และอาณาเขตจากการรุกรานของอาณาจักรแมนจู

     - ตั้งแต่นั้นมา ความยิ่งใหญ่ สถานะ และวัฒนธรรมแบบอุยเกอร์เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว
     - ชาวอุยเกอร์เคยพยายามที่จะปลดแอกตัวเอง 2 ครั้ง ในปี 1933 และปี 1944 แต่เป็นอิสระอยู่ในช่วงสั้นๆ แล้วก็ถูกยึดครองอีกด้วยความช่วยเหลือของโซเวียต
     - จากข้อมูลล่าสุดของทางการจีน มีชาวมุสลิมในเตอร์กิสถานตะวันออกประมาณ 11 ล้านคน  ในจำนวนนี้เป็นชาวอุยเกอร์ 8.68 ล้านคน
     - แต่จากประมาณการณ์ของชาวอุยเกอร์ พวกเขามีทั้งหมดกว่า 15 ล้านคน
     - ประชาชนในเตอร์กิสถานตะวันออกเป็นชาวเตอร์ก ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอเชียกลาง  ไม่ได้เป็นชาวจีน ซึ่งตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ดินแดนของเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียกลาง ไม่ใช่ประเทศจีน

โดย เจ้าชายแห่งโอมาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net