วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Good will combine with integrity


 ผมเห็นว่าพนักงานตามบริษัท ควรจะยอมรับข้อดีในความเจนจัดของผู้อาวุโส แต่ยุคสมัยได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่งและรวดเร็ว ความจัดเจนของผู้อาวุโสคงมีส่วนที่ล้าหลังไปบ้าง ในตอนนี้ ก็ต้องอาศัยความรู้และการตัดสินใจของตนเองเลือกเฟ้น รับหรือทิ้ง และแก้ไขเอาตามสมควร

  หลังจากได้ผ่านการร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยเจตนาดีระหว่างคนทั้งหลายแล้วก็ได้เกิดบริษัทที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสังคมขึ้นอย่างมาก ดังนั้น โลกเราจึงจะเจริญยิ่งขึ้นไป เพราะเหตุนี้ความก้าวหน้าของเรา ก็คือการรับผิดชอบต่อสังคม การประสานกำลังของกันและกันทำให้องค์กรก้าวหน้าไป เป็นภาระของสมาชิกแต่ละคนในองค์กร

   เมื่อจบจากโรงเรียนแล้วก็ก้าวเข้าสู่สังคม เข้าไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวานนี้ คนเหล่านี้ยังแยกย้ายกันรับการศึกษาในเรื่องที่จะทำตามวิสัยทั่วไปของตน แต่ทว่า ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นจริง จะไม่เหมือนตอนที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งแต่ละอย่างจะถูกชี้นำอย่างละเอียด

    ถึงแม้วิธีการการเรียนจะไม่เหมือนกันก็ตาม แต่วิถีการดำเนินการก็ไม่ต่างกันเพราะในบริษัทจะมีผู้อาวุโสเป็นจำนวนมาก ทำงานกับเขาได้ก็ใช้ได้แล้ว นั่นก็คือ การพูดและการกระทำของผู้อาวุโสก็คือ ตำราที่มีชีวิตนั่นเอง ส่วนที่ว่าจะเปิดตำราเล่มใหนอย่างไร จะนำไปใช้ให้ได้ผลลัพธ์เช่นไร ก็อยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคน

   เมื่อแรกเริ่มของเถ้าแก่เปิดโรงงานทั่วไป ก็มีพนักงานแค่ ไม่กี่คน เมื่อเถ้าแก่พูดโทรศัพท์พนักงานรอบ ๆ ตัวก็ได้ยินกันหมด คนงานหนุ่ม ๆ มักจะสนใจเถ้าแก่คุยโทรศัพท์ เมื่อวันหนึ่งเค้าต้องไปรับสายแทน พวกเขาก็จะใช้ท่วงทำนองการพูดจาแบบเดียวกันกับเถ้าแก่โดยอัตโนมัติ

  และเมื่อเป็นเช่นนั้นพนักงานทุกคนก็จะพูดเหมือน ๆ กับเถ้าแก่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในด้านมารยาท คำชมที่ได้คือ มารยาทดีและพูดได้รอบคอบมาก เป็นต้น ทิ้งหมดนี้เถ้าแก่ไม่ได้สอนให้พวกเค้าทำเลยแต่คนงานเหล่านั้นได้ซึมซาบเอาวันละเล็กละน้อยเอง

  เช่นเดียวกันในสถานศึกษา ผู้อาวุโสทำงานและมีผู้ช่วยหรือคนอื่น ๆ ได้ทำงานร่วมกัน ก็ช่วยเหลือกัน พวกเขาจะได้เรียนรู้การทำงานที่ดีจนเป็น โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ดังนั้นองค์กรใดก็ตามมิอาจพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเพียงคนเดียว หากกำลังที่มีอยู่กระจัดกระจาย ก็จะขยายอานุภาพและศักยภาพออกไปไม่ได้ ที่สำคัญที่สุดคนงานหรือผู้ร่วมงานจะต้องเชื่อในสถาบันหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ ต้องเป็นพนักงานที่ดี ถ้าทำงานด้วยท่าทีเช่นนี้ อัตราความล้มเหลวจึงน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งการกระทำเล็ก ๆ ของคนเพียงหนึ่งคนก็ส่งผลกระทบต่อองค์กรและสังคมรอบ ๆ ตัวด้วย

โดย ไกอาร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net