วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*สวนหนองบวกหาด* กับ ปั่นเสือตะลอนทัวร์ไปทั่วเวียง ตอน ๓
ตอน สวนหนองบวกหาด
    
     วันที่ ๓ ของผม กับความขมขื่นเล็กน้อย หลังจาก Entry ที่ผ่านมา มีคนเข้ามาิอ่าน ๑๓ คน! ! ! ! (น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับ Mr. SurRealism) เอาน่า.. แม้จะมีคนอ่านแค่คนเดียว ผมก็ยังจะหน้าด้านเขียนต่อไปครับ อิอิ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (วันที่ ๓)

-- เชียงใหม่ --

เส้นทาง

เช้านี้ออกเดินทาง
ตอนตี ๕.๕๕ น.
ครับเลขสวยมากๆ
และ ท้องฟ้าก็สว่าง
แล้วครับ

หลักฐานแสดงเวลา
หลังจากออกเดิน
ทางมาได้ ๒ นาที

The Office plus
ออฟฟิตให้เช่า
ที่นี่เขา design
อาคารได้สวยงาม
มากครับ

เครื่องหมายการค้า
คุ้นตา ของ
Dealer ผลิตภัณฑ์
ในเครือ Singha
Coperation
Airport Plaza
เช้านี้มีฝนโปรย
ลงมานิดหนึ่ง
ผมก็ลังเล อยู่บ้าง
เหมือนกันว่า
"จะไปต่อ หรือ
กลับดี? "
และแล้ว....
ผมเลือกที่จะเลี้ยว
ขวาไปตามถนน
หมายเลข ๑๑๔๑
ตามป้ายบอกทาง
เพื่อมุ่งหน้าไปยัง
"แจ่งกู่เฮือง"

      หากตรงไปตามถนนมหิดลผ่าน Cental Airport Plaza ไปอีกซักหน่อย
จะเจอสนามบิน Chiangmai International อยู่ทางซ้ายมือ แรกๆผมก็ใช้บริการอยู่เหมือนกัน หลังๆหันไปใช้ นครชัยแอร์ ท่าจะ work กว่า นะครับ

พื้นที่ส่วนบุคคล
สำหรับให้เช่า
(Rented Office)
เขาจัดสวนได้สวย
งามมาก จนผมต้อง
เหลียวมองทุกครั้ง
ที่ผ่านมาทางนี้

Airport Business
Park อันนี้คือชื่อ
อย่างเป็นทางการ
ของเขาครับ

The Post Office

สะพานลอยแบบมี
หลังคา และเพิ่ม
design ให้มีศิลปะ
และกลิ่นอายของ
สถาปัตยกรรม
แบบล้านนาเจือมา
นิดหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งของ
ถนนสายนี้ที่มอง
จากจุดเดียวกัน
เช้าๆรถยังน้อยอยู่
ปลอดภัยครับ
สวนหย่อมบริเวณ
วงเวียนตรงข้ามกับ
กำแพงเมือง มี
รูปปั้นช้างอยู่
หลายเชือกทั้ง
พ่อ, แม่ และลูก
แหม! ! มาแอบซุ่ม
ซุ่มอยู่ในดงดอกไม้
นี่เอง
เมือผมหันหลัง
ให้กับกำแพง เมือง
ภาพของช้างจึง
ออกมาสวยงาม
แบบนี้ครับ
แจ่งกู่เฮือง กำแพง
เมืองผั่งทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ มุม
ของกำแพงเมืองรูป
๔ เหลี่ยมจตุรัส

      แจ่งกู่เฮือง หรือ กู่เรือง เป็นสถานที่สำหรับบรรจุอัฐิของ"หมื่นเรือง" ซึ่ง
ประวัติของแจ่งนี้ คือ เนื่องจากขุนเครือโอรสของพญาเม็งราย คิดกบฏชิงราชสมบัติจากพญาแสนภู (กษัตริย์ลำดับที่ 3 ในราชวงศ์เม็งราย) พญาแสนภูไม่ต่อสู่แต่หนีไปยังเมืองเชียงราย ซึ่งมีพระราชบิดา พญาไชยสงครามครองเมืองอยู่พญาไชยสงครามให้ท้าวน้ำท่วมโอรส ยกทัพมาปราบปราม และจับขุนเครือไปคุมขังที่มุมเมืองด้านนี้ และเรือนขังอยู่ในบริเวณบ้านหมื่นเรือง ต่อมาหมื่นเรืองได้เสียชีวิต จึงอาจมีการสร้างกู่บรรจุอัฐิของหมื่นเรืองไว้บริเวณนี้

*ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ให้มาครับ

เช้าๆเขายังไม่เปิด
น้ำพุ น้ำจึงสงบนิ่ง
ดูวังเวงเหมือนกัน
ในบางอารมณ์
นะครับ

มองย้อนกลับไปยัง
แจ่งกู่เฮือง เมื่อผม
อยู่บนถนนชื่อ
"บุญเรืองฤทธ์"
one way รอบ
คูเมืองฝั่งด้านนอก

ผมต้อง U-turn เพื่อวก เข้าไป
ด้านในของ
คูเมืองเมื่อปั่น
ไปอีกประมาณ
๗๐๐ เมตร

สะพานสวยดีครับ
ก็เลยขอซักรูป
มองจากบนสะพาน
กลับไปยังจุดที่ผ่าน
มาเมื่อซักครู่นี้
ข้ามฝั่งมาแล้วครับ
ขี้เกียจไปอ้อมเพื่อ
วกเข้ามาด้านใน
ก็เลยยกจักรยาน
ข้ามสะพานมาเลย
ครับ อิอิ
กลับเข้ามาด้านใน
คูเมืองผมมองไปยัง
ดอยสุเทพ เมื่อยืน
อยู่บนกำแพงเมือง
บนแจ่งกู่เฮืองครับ

ทางเข้า
"สวนบวกหาด"

จักรยานของใคร
ไม่ทราบครับ ท่าทาง
อายุน่าจะมากกว่า
๒๐ ปี ตอนเด็กๆ
ที่บ้านผมมีอยู่คัน
แต่เป็นแบบของ
ผู้ชาย ขี่ยากมาก
ครับ เพราะตอนนั้น
ผมยังเด็กอยู่ ปีนไม่ถึง

อันนี้ป้าย

อีกหนึ่งสัญญลักษณ์
ของยามเช้า นั่นคือ
การรำมวยไท้เก็ก

ผมก็อยากไปแจม
นะครับ แตรำไม่เป็น

ไปเดินซักรอบ
ถ่ายภาพดีกว่าครับ
ในสระมีปลาเยอะ
มากครับ แต่กล้อง
ของผมถ่ายไม่ได้
ครับ
สวยมากครับ
ขออภัยที่ไม่ทราบ
ชื่อสะพาน

ปฏิมากรรมที่นำมา
ติดตั้งเนื่องใน
วโรกาสเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนม
พรรษาครบ ๖ รอบ
สนับสนุนโดย
ปตท. ศิลปินโดย
นายยอดรัก จำรัส

เชื่องดีจังนะ
ร่มรื่น
เกวียนกับดอกไม้
เข้ากันดีนะครับ
ศาลาไทรัฐ กับ
ช้างหน้าทางขึ้น
หมูแพนด้า

      
หลังจากออกมาจากสวนหนองบวกหาดแล้ว ก็น่าจะได้เวลากลับกันแล้วครับ ถ้าช้ากว่านี้มีหวังกลับไม่ได้แน่ครับ รถเยอะเหลือเกิน

กาด(ตลาด)ประตู
เชียงใหม่ ตอนเช้า
ถนนเปียกเล็กน้อย
เนื่องจากฝนโปรย
นิดหน่อย

ประตูเชียงใหม่เป็น
ประตูด้านใต้สร้าง
ในรัชสมัยพญา
มังรายเมื่อแรกตั้ง
เมืองเชียงใหม่
พศ.๑๘๓๙ เดิมใช้
เป็นเล้นทางไปสู่
ู่เมืองลำพูน ประตูนี้
บูรณะขึ้นใหม่สมัย
พระเจ้ากาวิละ
ประมาณ
พศ.๒๑๔๔

และมีการสร้างขึ้น
ใหม่อีกครั้งระหว่าง
พศ. ๒๕๐๘ ถึง
๒๕๑๒

ดอกไม้ทางออก
และทางเข้าตรง
บริเวณประตู
เชียงใหม่
เข้าถนนวัวลาย
ผ่านบ้านกิ่งแก้ว
บ้านที่ครั้งหนึ่งเมื่อ
ไม่นานมานี้
คณะผู้ก่อการดี
ชาว Bloger
OK Nation
ได้มาทำกิจกรรม
ดีๆเพื่อน้องๆ
บ้าน หลังนี้
มาถึงแยกตรง
วัดหมื่นสาร
แถวนี้มีงานศิลปะ
เครื่องเงินที่ปรากฏ
หลักฐานมาตั้งแต่
ครั้งพญามังราย
สร้างเมืองเชียงใหม่
เลยล่ะครับ
ศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่
ทางเข้า
ศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่ครับ
แม้แต่สวนหย่อม
เล็กๆตรง ๔ แยก
Airport ก็ยังมี
ดอกไม้สวยๆให้
กด Shutter ครับ
เอ่อ แอบโฆษณา
นิดหน่อยครับ
กลับจะถึงบ้าน
แล้วคับ

จบ Trip ของวันนี้ครับ@@@*** ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ***@@@

โดย Surrealism

 

กลับไปที่ www.oknation.net