วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อันเนื่องมาจาก‘แลปท็อป 100 เหรียญ’


ผมได้รับจดหมายจากคุณฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์เกี่ยวกับเรื่อง “แลปท๊อป ๑๐๐ เหรียญ” ที่เขียนในคอลัมน์นี้เมื่อวันก่อน เป็นคำชี้แจงที่น่าสนใจ จึงนำมาตีพิมพ์ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องนี้

เรียนคุณสุทธิชัย หยุ่น

อ้างถึงคอลัมน์ คิดนอกกรอบ ใน หนังสือพิมพ์ คมชัดลึกฉบับวันอังคารที่ 28 พ.ค. 2550 เรื่อง “แลปท๊อป 100 เหรียญ...มรดกบาปอีกชิ้นหนึ่ง”

สวัสดีครับคุณสุทธิชัย ผมชื่อ ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ เป็นหนึ่งสมาชิกในทีมงานของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นมาจากการประสานงานร่วมมือของ เนคเทค , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อประเมินโครงการ  แลปท๊อป 100 เหรียญของ MIT. ผมอยู่ในทีมประเมินทางด้านการออกแบบและการใช้งาน ซึ่งเป็นทีมวิจัยภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจธ.

จากเนื้อหาในคอลัมน์ดังกล่าวที่ได้อ้างถึงข้างต้น แจ้งข้อมูลเพื่อให้คุณสุทธิชัยได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการประเมินความเหมาะสมของแลปท็อป 100 เหรียญ พร้อมกันนี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นและโดยขอสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
1.) โครงการนี้ริเริ่มขึ้นในสมัยนายกทักษิณฯ ก็จริง แต่ยังไม่ได้มีการตกลง ที่จะสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Laptop , Inc. อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด เนื่องจากทางทีมงานฝั่งประเทศไทย เห็นว่า เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย เราควรที่จะได้มีโอกาสประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง โดยมีการประสานงานกับทางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงไอซีที เพื่อทำการศึกษาโครงการนี้ในเบื้องต้น เนื่องจากในช่วงแรกทางฝ่ายไทยยังมิได้เห็นเครื่องจริง ๆ ได้มีการพูดคุยระหว่างทีมงานและทาง MIT อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมิได้มีการทำสัญญาสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทางเนคเทคเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญไปที่ MIT เพื่อร่วมทดสอบเครื่องและทดสอบการทำ Thai Localization เป็นเวลากว่า 1 เดือน อีกทั้งทางเนคเทคเองก็ได้ดำเนินการประเมินคอมพิวเตอร์ในโครงการอื่น ๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการของMIT (รวมทั้งโครงการคอมพิวเตอร์ classmate ของ อินเทลด้วย) ทั้งนี้จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใด
2.) เมื่อเครื่องต้นแบบได้ถูกจัดส่งมาถึงทางทีมงาน เครื่องรุ่น ทดสอบรุ่นที่หนึ่ง (Beta 1) ได้มีการจัดสรรให้กลุ่มงานต่าง ๆ ประเมินคุณสมบัติ ทั้งทางเทคนิค (โดยทีมงาน เนคเทค) คุณสมบัติทางด้านการเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการศึกษา (โดยทีมงาน มจธ) และการเตรียมการและประเมินการปรับ spec ของเครื่องให้เหมาะสมกับประเทศไทย (Thai Localization)  ณ ปัจจุบันนี้เราได้รับเครื่อง Beta 2 มาอีกจำนวนหนึ่งและทางเนคเทคได้ดำเนินการทดสอบภาคสนามที่บ้านสามขา (รายละเอียดสามารถดูได้จาก wiki ของโครงการที่  http://wiki.laptop.org/go/Thailand/trial-200705    หรือที่wiki –ของ nectec ที่ http://pclab.nectec.or.th/wiki
3.) หลายคนในทีมจะรู้สึกว่าโครงการนี้ถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างที่คุณสุทธิชัยกล่าวจริง  แต่ในด้านของผู้ปฏิบัติงานนั้นและในฐานะของคนไทย เราคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และเราจะบอกให้ทางรัฐบาลให้ไม่ซื้ออย่างแน่นอนหากการประเมินออกมาว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการโครงการนี้ หรือประเมินแล้วพบว่าเด็กไทยจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง โครงการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.) จากข้อความในท้ายคอลัมน์ดังกล่าว ที่คุณสุทธิชัยลงท้ายไว้ว่า “นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของความสะเพร่า ใจร้อน ต้องการสร้างภาพและหาเสียงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเงินภาษีประชาชนของระบอบทักษิณ”เป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมงานที่กำลังดำเนินการกันอยู่รู้สึกอยู่ตลอดว่าถูกสังคมมองอยู่อย่างแน่นอน แต่พวกเราก็พยายามกันอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยเพราะพวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันและอยากเห็นระบบการศึกษาและการสนับสนุนทางการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับประเทศไทยกับเด็กไทยเป็นเป้าหมายสำคัญ
5.) ถึงตอนนี้การประเมินโครงการนี้ยังดำเนินการอยู่แม้ว่าจะดำเนินการได้อย่างช้า ๆ แต่ขอให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอแสดงความนับถือ

ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
นักวิจัย
Research and Design Services Center, (REDEK)
สำนักงานศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
231/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

หมายเหตุ
**เอกสารนี้เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ได้กล่าวถึงในเอกสารแต่อย่างใด**

โดย สุทธิชัย หยุ่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net