วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยึดสวนป่าคอนสาร มาทำหมู่บ้านยั่งยืน


วันที่ 17 กรกฎาคม เวลาประมาณ 08.00 น. ราษฎรประมาณ 200 กว่าคน ได้เข้ายึดพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในเขตตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยแผ้วถางต้นไม้เล็กๆ แล้วเริ่มปลูกสร้างที่พักชั่วคราวในแปลงปลูกป่ายูคาลิปตัส เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องการที่จะเข้ามาจัดการที่ดินทำกินดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งถูกอ.อ.ป.ยึดครองไปปลูกป่าร่วม 30 กว่าปีแล้ว

การต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลงมติในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ว่าสวนป่าแห่งนี้ได้ละเมิดสิทธิในที่ดินทำกินของชาวบ้านจริง และขอให้รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกสวนป่าคอนสาร

จนถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2551  มีการทำประชาคมตำบลทุ่งพระ เพื่อพิจารณาเรื่องปัญหาสวนป่าคอนสาร  ที่ประชุมมีมติ ให้ยกเลิกสวนป่า และในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ ให้ราษฎรสามารถเข้าทำกินในพื้นที่สวนป่า 1,500 ไร่ ได้

ดังนั้น ราษฎรที่เดือดร้อน จำนวน 277 ครอบครัว ซึ่งแบ่งประเภทความเดือดร้อน ออกได้ 3 ประเภท คือ

  1. ได้รับผลกระทบจากการปลูกสวนป่าทับที่ดินทำกิน บางคนยังมีเอกสิทธิ์ถืออยู่ในมือ แต่เมื่อเข้าไปทำกินก็ถูกจับดำเนินคดี
  2. เป็นผู้เดือดร้อนจากการเข้าไปเป็นสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ แต่ทางอ.อ.ป. ไม่ได้จัดสรรที่ดินทำกินให้ตามที่ตกลงไว้ จนกระทั่งกลายเป็นผู้ไร้ที่ดินทำกิน
  3. กลุ่มลูกหลานที่เกิดมาใหม่ ในระยะ 30 กว่าปีนี้ กลายเป็นคนไร้ที่ดินทำกินโดยสิ้นเชิง

นับจำนวนคนที่เดือนร้อน จากแปลงปลูกป่าแล้วหลายพันคน ดังนั้นคนที่เคยมีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ จึงมาปักหลักยึดครองเพื่อเพาะปลูกต่อไป

ต่างประกาศชัดเจนเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“เราจะอยู่ที่นี่จนกว่านายกรัฐมนตรี จะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์ของอ.อ.ป. และอนุมัติให้เป็นโฉนดชุมชนอย่างถูกต้อง พร้อมกับการส่งเสริมการทำมาหากินอย่างยั่งยืนต่อไป”

.

.

.

.

.

.

การรวมตัวกันสร้างชุมชนในสวนป่าครั้งนี้ ทุกคนบอกว่า เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปที่ดิน ที่ประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มีความพร้อมที่จะจัดการปัญหาด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

โดย กู่

 

กลับไปที่ www.oknation.net