วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพลง แขกขาว เถา


เพลง แขกขาว เถา

     ๓ ชั้น
                       ทอดองค์ลงกับที่บรรจถรณ์      จะเปลื้องเครื่องอาภรณ์ก็หาไม่
             ให้ระทวยระทดสลดใจ                      แต่ตริตรึกนึกในไปมา
     ๒ ชั้น
                       โอ้ว่าโฉมเฉลาเยาวลักษณ์         เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
             จะระคนปนศักดิ์จรกา                         อนิจจาพี่จะทำประการใด
     ชั้นเดียว
                       จะคิดไฉนดีนะอกเอ๋ย                จะได้เชยชมชิดพิสมัย
             พระเร่งร้อนร่านทะยานใจ                   ดังเพลิกาฬผลาญไหม้ทั้งกายา
                                                      (พระราชนิพนธ์  รัชกาลที่  ๒  เรื่อง อิเหนา)

โดย คีตพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net